Izvještaj s kartografske radionice

Program radionice

9:00 – 9:20 (15ˈ do 20ˈ) Uvodna riječ

Agencija za odgoj i obrazovanje
Sonja Burčar, prof.
dr.sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica AZOO-a
Hrvatsko kartografsko društvo

prof. emer. Miljenko Lapaine, predsjednik Hrvatskoga kartografskog društva
(YouTube videozapis)


9:20 – 10:05 (45ˈ)

red. prof. dr. sc. Josip Faričić
Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju i Hrvatsko kartografsko društvo
Kartografija u suvremenoj nastavi geografije u hrvatskom obrazovnom sustavu: izazovi i/ili problemi
(prezentacija .pdf) (YouTube videozapis)

10:05 – 10:50 (45ˈ)

prof. emer. Miljenko Lapaine
Hrvatsko kartografsko društvo
Kritički osvrt na klasični pristup kartografskim projekcijama
(prezentacija .pdf)(YouTube videozapis)

10:50 – 11:05 (15ˈ) Stanka

11:05 – 11:50 (45ˈ)

red. prof. dr. sc. Damir Medak
Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet i Hrvatsko kartografsko društvo
Kartografija i baze podataka
(prezentacija .pdf) (YouTube videozapis)

11:50 – 12:35 (45ˈ)

izv. prof. dr. sc. Dario Perković
doc. dr. sc. Ivan Medved

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Daljinska istraživanja i GIS
(prezentacija .pdf) (YouTube videozapis)

12:35 – 13:20 (45ˈ)

Iva Cibilić, mag. ing. geod. et geoinf.
izv. prof. dr. sc. Vesna Posločec Petrić
red. prof. dr. sc. Stanislav Frangeš

Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
Proširena stvarnost u kartografskoj vizualizaciji
(prezentacija .pdf) (YouTube videozapis)

13:20 – 14:00 (40ˈ) Stanka

14:00 – 14:45 (45ˈ)

doc. dr. sc. Ana Kuveždić Divjak
Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet i Hrvatsko kartografsko društvo
Učenje i poučavanje o otvorenim (prostornim) podatcima za razvoj kartografske pismenosti učenika
(prezentacija .pdf) (YouTube videozapis)

14:45 – 15:30 (45ˈ)

prof. emer. Miljenko Lapaine
Hrvatsko kartografsko društvo
dr. sc. Marina Viličić
Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet i Hrvatsko kartografsko društvo
Nove kartografske projekcije i kartografske projekcije u praksi
(prezentacija .pdf) (YouTube videozapis)

15:30 Pitanja, rasprava i evaluacija stručnog skupa

Svi sudionici skupa

15:45 Završetak stručnog skupa