Program i sažetci

28. 6. 2023. u Građevinsko-geodetskoj školi u Osijeku s početkom u 11 sati

11:00 Svečano otvaranje skupa

 

 

12:45 Prezentacija Glavnog sponzora

13:00-14:00 Stanka za ručak

 29. 6. 2023. na Građevinskom fakultetu u Osijeku s početkom u 9 sati

9:00 Pozdravne riječi

 

 

10:45-11:00 Stanka

 

11:45 M. Viličić, M. Lapaine: National Geographic Mapmaker u nastavi

 

 

13:15-14:15 Stanka za ručak