GIS Day Logo 19. studeni - svjetski dan GIS-a

Obilježavanje 10. svjetskog dana GIS-a na Katedri za geoinformacije Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenici Katedre za geoinformacije:

Miljenko Lapaine
Nada Vučetić
Ivka Kljajić
Dražen Tutić
Lili Gracin
Ana Kuveždić
Martina Triplat Horvat
Radan Vujnović
prof. dr. sc.
Miljenko Lapaine
(pročelnik)
prof. dr. sc.
Nada Vučetić
doc. dr. sc.
Ivka Kljajić
mr. sc.
Dražen Tutić
Lili Gracin,
dipl. ing.
Ana Kuveždić,
dipl. ing.
Martina Triplat Horvat,
dipl. ing.
Radan Vujnović,
dipl. ing.

Linkovi

HKD Hrvatsko kartografsko društvo

KiG Časopis Kartografija i geoinformacije

Galerija slika