NaslovnicaSadržajKorisni linkoviEngleski
SAŽETAK:

U ovom diplomskom radu, primjenom metoda digitalne fotogrametrije, izrađeni su digitalna ortofoto karta, digitalni model reljefa i vizualizacija virtualnog 3D modela za šire područje arheološkog lokaliteta Gradac nedaleko od sela Bapska. Uz prikaz produkata, objašnjeni su postupci izrade i dan je osvrt na njihovu primjenu u arheologiji. DMR i DOF su izrađeni pomoću digitalne fotogrametrijske radne stanice VirtuoZo, a vizualizacija u otvorenom softveru VTP.

Ključne riječi: digitalna fotogrametrija, DOF, DMR, vizualizacija, arheologija, VirtuoZo, VTP

 
DIPLOMSKI RAD
 
 
PREZENTACIJA
 
 
ANIMACIJA
 
 
 
 
 
 
Na vrhIspisSadržajEngleski
     
e-mail
Izradila: Ana Kuveždić, siječanj 2006