Savjetovanje 2013 > Program, sažetci, prezentacije

Program
9. savjetovanje Kartografija i geoinformacije uz Svjetski dan GIS-a

Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
Zadar, F. Tuđmana 24i
 
Izložba Pomorska kartografija Hrvatskoga hidrografskog instituta
21. 11.–29. 11. 2013., Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru
 
Izložba Kartografska baština u zadarskiim arhivima i knjižnicama
21. 11. – 29. 11. 2013., Državni arhiv u Zadru, R. Boškovića bb
 
Program za prvi dan 20. 11. 2013.
  8:00–10:00 Prijava i preuzimanje materijala
10:00–10:15 Svečano otvaranje
10:15–11:45 Pozvana predavanja (voditelj M. Lapaine)

Danko Markovinović

Stanje službene kartografije u 2012. i 2013. godini

 

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Zvonko Gržetić

Nenad Leder

Pomorska kartografija i hidrografija – razvoj i trendovi kod nas i u svijetu

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Josip Halamić

Geološke karte u Republici Hrvatskoj: jučer, danas, sutra

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

11:45–12:00 Stanka za kavu i osvježenje
12:00–12:45 Kvaliteta prostornih podataka (voditelj J. Faričić)

Nives Kozulić

Stjepan Gverić

Andrea Vukasović-Lončar

Značaj kvalitete geodetskih podloga u prostornom planiranju i urbanizmu

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Branko Puceković

Pogodnost ISO normi u ocjenjivanju kvalitete TK25

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Ante Šiljeg

Sanja Lozić

Vlatko Roland

Usporedba metoda interpolacije u izradi digitalnog modela reljefa – primjer PP Vransko jezero

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

12:45–14:00 Stanka za objed
14:00–15:15 Nove tehnologije i tematska kartografija (voditeljica V. Graovac-Matassi)

Zdenko Bilić

Robert Župan

Istraživanje upotrebljivosti sučelja u kartografskim aplikacijama dlanovnika

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Vlatko Roland

Denis Radoš

Ante Šiljeg

Upotreba kartografske tehnike bump mapping na primjeru karte NP Mljet

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Ante Šiljeg

Marko Fabulić

Sanja Lozić

Batimetrijsko istraživanje Vranskog jezera

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Diego Košta

Prostorni podaci u akcijama traganja i spašavanja HGSS-a

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Zrinka Banić

Suradnja Hrvatske gorske službe spašavanja i Centra za jadranska toponomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

15:15–15:45 Stanka za kavu i osvježenje
15:45–17:30 Tematska kartografija (voditeljica D. Spevec)

Josip Faričić

Problemi kartografskih prikaza prostornoga rasporeda religija

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Vlatko Roland

Mirjana Trošelj

Topografija mirila na južnom Velebitu – geomorfološki krajobraz u sakralnoj interpretaciji mirila

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Vesna Poslončec-Petrić

Talita Peruško

Stanislav Frangeš

GIS Istarske županije i izrada tematskih karata

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Dejan Lovrinčević

Pejo Bročić

Prijedlog poboljšanja prikaza izobata i sektorskih svjetala na pomorskim kartama

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Ana Mihaljević

Dražen Tutić

Kartografija i geoinformacije za potrebe popisa stanovništva

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Mladen Pahernik

Nenad Buzjak

Neven Bočić

Digitalne geomorfološke karte Republike Hrvatske

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Natalija Špeh

Katarina Ostruh

Blaž Barborič

Noise as an indicator of residential areas’ quality in the Municipality of Velenje, Slovenia

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Program za drugi dan 21. 11. 2013.
10:00–11:00 Pozvana predavanja (voditelj M. Lapaine)
Mladen Pahernik

Hrvatska vojna kartografija – stanje i perspektive razvoja

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Dubravko Gajski

Nastava GIS-a na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

11:00–11:30 Stanka za kavu i osvježenje
11:30–12:45 Kartografija i geoinformacije u obrazovanju (voditelj D. Gajski)
Mirjana Jurić

Uloga arhiva kao baštinske ustanove u sustavu obrazovanja na primjeru kartografskog gradiva

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Ružica Vuk

Biljana Vranković

Kartografija u obrazovanju – postignuća učenika na ispitima vanjskog vrednovanja iz domene kartografska pismenost

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Kristina Jezidić

Antonio Morić Španić

Marija Zeljko

GIS u gimnazijskom obrazovanju u dodatnoj nastavi geografije

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Dražen Tutić

Kartografija u nastavi Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Miljenko Lapaine Kartografske projekcije u nastavi geografije

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

12:45–14:00 Stanka za objed
15:00–16:30 Povijest kartografije (voditeljica I. Kljajić)
Mirko Husak

Atlas der Neederlanden – izrada faksimila bibliofilskog izdanja

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Ivka Kljajić

Matija Razum

Karta otoka Paga u izolarima Antonija Milla

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

 

Mithad Kozličić

Dubravka Mlinarić

Zadarski akvatorij u Pîrî Reisovom Plovidbenom priručniku iz 1526. godine

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Zachary Jones

Mapping Croatian Culture in the City of Pula

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Martina Triplat Horvat

Miljenko Lapaine

Početna istraživanja o kartografskoj projekciji karte Nuova carta geografica dello Stato Ecclesiastico J. R. Boškovića i C. Mairea

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

Želimir Župljanin

Ivka Kljajić

Münchenski atlas s kartografskim prikazima hrvatskih gradova

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgSažetak

tl_files/Savjetovanje_2013/Prezentacije/PDF_image.jpgPrezentacija

16:30–19:00 Slobodno poslijepodne
19:00 Otvaranje izložbe u Državnom arhivu u Zadru, Ruđera Boškovića bb
Program za treći dan 22. 11. 2013.

Stručni obilazak otoka Paga 22. 11. 2013.

tl_files/Savjetovanje_2013/pag/pag_3.jpgtl_files/Savjetovanje_2013/pag/pag_4.jpg

 

Polazak autobusom u 9:00 sati ispred Odjela za geografiju Sveučilšta u Zadru, F. Tuđmana 24 i

Pag je otok koji pripada sjevernodalmatinskoj otočnoj skupini. Njegova površina je oko 280 km2, a na otoku živi oko 8500 stanovnika. Otok je brdovit, građen od vapnenca i fliša. Između dva niza brda pruža se Novaljsko-paška udolina i kojoj se nalazi Paški zaljev. Krajolik otoka vrlo je raznovrstan. Velik dio otoka, osobito onaj koji je izložen buri, je kamenjar, a manji dio, zaklonjen od bure, čini makija, šuma hrasta crnike i hrasta medunca. Na otoku se uzgajaju maslina, vinova loza, povrće i voće. Na gotovo cijelom otoku razvijeno je pašnjačko ovčarstvo s kojim je povezana proizvodnja sira i drugih mliječnih proizvoda. Po broju stanovnika najveća naselja na otoku su Pag, Novalja i Povljana. Otok Pag s kopnom spaja most preko Ljubačkih vrata.

Na Pagu ćemo posjetiti grad Pag s njegovom povijesnom jezgrom, Zbornu crkvu Marijina Uznesenja, Kneževu palaču i Muzej soli. Upoznat ćemo se s paškom čipkom, paškom nošnjom, paškim sirom te s tradicionalnim procesom proizvodnje soli. Put se nastavlja do najsjevernijeg dijela otoka Paga, mjesta Lun, gdje rastu velike masline, među kojima neke starije od 1500 godina. Dio lunskog maslinika proglašen je specijalnim botaničkim rezervatom.

U sklopu stručnog obilaska bit će organiziran zajednički objed s domaćim specijalitetima i domaćim vinom.


Povratak u večernjim satima.