DIPLOMSKI RADOVI  Adriana Tanfara: Interaktivni atlas svijeta, Diplomski rad, Geodetski fakultet, 2007.

  Irena Holubek: Interaktivni atlas Republike Hrvatske, Diplomski rad, Geodetski fakultet, 2007.
  Martina Triplat: Interaktivna karta arheoloških nalazišta otoka Paga, Diplomski rad, Geodetski fakultet, 2006.
  Ana Kuveždić: Primjene fotorealističnih 3D-modela u dokumentiranju arheoloških istraživanja, Diplomski rad, Geodetski fakultet, 2006.

  Ivan Tomljanović: Primjena GPS-a u kartografiji, Diplomski rad, Geodetski fakultet, 2005.

  Stipe Barišić: Izrada geološke karte Medvednice za prikaz na internetu s pomoću Java alata GeoTools, Diplomski rad, Geodetski fakultet, 2003.

  Marko Žunić: Digitalna karta minerala Medvednice, Diplomski rad, Geodetski fakultet, 2003.

  Marin Popović: Prikazi nacionalnih parkova na webu, Diplomski rad, Geodetski fakultet, 2002.