< September 2018 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Svjetski dan GIS-a 2012.

Obilježavanje svjetskog dana GIS-a (World GIS Day)

tl_files/Hkd/dogadjaji/dan GISa.jpg

Fotografije s obilježavanja Svjetskog dana GIS-a

Hrvatsko kartografsko društvo poziva Vas i Vaše suradnike na znanstveno-stručni skup u povodu Svjetskoga dana GIS-a

Kartografija i eurokodovi


Skup počinje u 10 sati u srijedu 14. studenoga 2012. u Vijećnici AGG fakulteta u Kačićevoj 26 u Zagrebu.

Organizator
Hrvatsko kartografsko društvo

Suorganizatori
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Državni hidrometeorološki zavod
Hrvatski zavod za norme
Hrvatsko meteorološko društvo

Program
znanstveno-stručnoga skupa u povodu Svjetskoga dana GIS-a
Kartografija i eurokodovi

Početak u 10:00 sati
Miljenko Lapaine: Uvod (PDF 277 KB)
Pozdravne riječi domaćina i suorganizatora

Predavanja
Nenad Nikolić: Normizacija u Hrvatskoj kroz rad Hrvatskoga zavoda za norme (PDF 3.1 MB)
Dražen Aničić: Eurokodovi - usklađene europske norme za projektiranja konstrukcija (PDF 830 KB)
Melita Perčec Tadić: Karte temperature zraka u nacionalnim dodacima hrvatskih normativnih dokumenata (PDF 1.5 MB)
Alica Bajić: Karta osnovne brzine vjetra (PDF 1.3 MB)
Melita Perčec Tadić: Karta karaktersitičnog opterećenja snijegom (PDF 2.5 MB)
Marina Rajaković: Kartografska obrada tematskih karata (PDF 1.9 MB)

Domjenak
Završetak oko 13:00 sati  

Koordinator
prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, mlapaine@geof.hr, www.kartografija.hr