Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

• BANOVAC, Branka
• BATISTA, Verigo
• BAUČIĆ, Stipe
• BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
• BIRIN, Igor
• BOCK, Fried
• BONIFACIO, NATALE
• BOUCAUT, Steffano
• BRAUT, Napolion
• CORONELLI, VINCENZO MARIA
• CVITANOVIĆ, Alfonso
• D'ADDA, Antonio
• D'EMILIJS, Luigi
• DOKOZA, Serdo
• FARIČIĆ, Josip
• FAVENTINI, Kuzma
• FEOLI, A
• FINCK, Josef
• FLODER, A
• FORTIS, Alberto
• FRANGEŠ, Stanislav
• FURLANETO, Lodovico
• GOLDNER, Milena
• GRAFF, Božidar
• GRANDIS, Antonio
• GRIMANI, Francesco
• HATZINGER
• HEINBUCHER
• HIRSCHMANN, Ruth
• JAKAŠA, Darije
• JUSTER, Giuseppe
• KALOGJERA, Ante
• KANZA, Antonio
• KISIĆ, Anica
• KLIMA
• KLOBUČARIĆ, Ivan
• KOZLIČIĆ, Mithad
• KRALJEV, Dragan
• KRIŽOVAN, Zvonimir
• LECHNER, R
• LEINWAND
• LEROTIĆ, Ivan
• LODOLI, Giovanni Battista
• LOVRIĆ, Paško
• LUČIĆ, Josip
• LUKAČEVIĆ, Nikola
• MAGAŠ, Damir
• MARKOVIĆ, Ante
• MARKOVIĆ, Mirko
• MARTINOVIĆ, Suzana
• MARTONITZ, Johann
• MATULOVICH, A.
• MEDAR, Mladen
• MELCHIORI
• MORTIER, Pierre
• MÜLLER, Antonio
• MÜLLER, Wilh(elm)
• MULJAČIĆ, Žarko
• NOVAK
• NOVAK, Ivo
• OBAD, Stijepo
• ODDI, Angielo
• PAAR, Ivan
• PANDŽIĆ, Ankica
• PAVLIČEVIĆ, Dragutin
• PEKOTA
• POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
• PROCHAZKA
• PUŠIĆ, Borivoj
• RACETIN, Filip
• REILLY, Franz Johann Joseph von
• REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
• ROSACCIO, Giuseppe
• ROTA-KOLUNIĆ, Martin
• SANTINI, Giuseppe
• SANTINI, Pietro
• SCHAUER, A.
• SCHILLING
• SINDIK, Ilija
• SMOLJAN, Zdravko
• ŠOŠTARIĆ, Kruno
• ŠTEFANAC, Slavko
• ŠULJIĆ, Leticija
• TABOROVIĆ
• TOPALOVIĆ, Duško 
• TRAUX, Maximilian
• VEKARIĆ, Nenad
• ZANCHI, Antonio de
• ZANNONI, ANDRIJA
• ZAVOREO, Franjo
• ŽUPAN, Robert
        

 

ZADARSKI KARTOGRAFI

      Svakome je narodu jedna od prijekih potreba sustavno obrađena i objavljena bibliografska građa o svim onim ljudima koju su u višestoljetnom povijesnom kretanju pridonosili izgradnji njegova materijalnog i duhovnog života. Pojedini narodi takve priručnike već imaju, a u nekih se upravo izrađuju. O složenosti takva posla rječito govori činjenica da njihova izrada ponekada traje i po nekoliko desetljeća.

     Kartografija je disciplina koja se bavi zasnivanjem, izradom, promicanjem i proučavanjem karata. Kartografi su osobe koje se bave kartografijom. Hrvatski kartografi su Hrvati ili ljudi hrvatskog podrijetla koji su živjeli diljem svijeta i djelovali na području kartografije, zatim pripadnici drugih naroda i narodnosti koji su rođeni na tlu Hrvatske, bez obzira gdje su boravili, te stranci koji su živjeli i djelovali na ovome tlu dajući svoj doprinos kartografiji. Posljednja definicija preuzeta je iz idejnog projekta o hrvatskim kartografima koji se izvodi u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1995. godine.

     Posljednjih desetak godina, povećano zanimanje za istraživanje povijesti kartografije Hrvatske, i time osoba koje su dale svoje doprinos njezinom razvitku, pokazuje niz kataloga s izložbi karata, nekoliko monografija koje obrađuju pojedina područja Hrvatske i određena razdoblja, te veći broj članaka objavljenih u časopisima i zbornicima sa simpozija.
     Na osnovi prikupljenih podataka izrađena je baza podataka koja sadrži odgovarajuće biografske i bibliografske podatke. Bazu se može pretraživati na nekoliko načina, a podaci u njoj mogu se uređivati ili unositi novi.

     Moramo se suočiti s činjenicom da učinjeni izbor nije za svakoga najbolji. Možda su neka imena propuštena. S druge strane, vjerojatno su uključena neka imena koja nisu tako važna i koja bi mogla biti izostavljena. Kritika takve vrste posebno se odnosi na osobe koje su još žive, jer je kod takvih ponekad teško sagledati njihov ukupni i pravi profesionalni doprinos. Još će trebati obraditi preostalu količinu prikupljenog materijala u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a osim toga sigurno će se u budućnosti otkrivati novi, za sada nepoznati podaci i izvori. Teorijski gledano, rad na ovakvom poslu nema kraja.

     Za katalog izložbe Kartografija Zadra iz baze podataka izdvojeni su podaci o zadarskim kartografima. To su osobe koje su rođene u Zadru, ili su tu pohađale školu, ili tu i danas djeluju. Posebno bi trebalo istaknuti hrvatske velikane svjetskog glasa kao što su Natale Bonifacio i Martin Rota-Kolunić. No i oni manje poznati ostavili su svoj trag u zadarskoj kartografiji, pa je vrijedno da i njihovo ime ostane zapisano.

     U nastavku su abecednim redom dani podaci o zadarskim kartografima, u onom opsegu koji nam danas stoji na raspolaganju. Nadamo se, da će se uz suradnju naših zadarskih kolega baza podataka o zadarskim kartografima upotpuniti i obogatiti.

     Sa zahvalnošću ćemo primiti sve primjedbe i dopune.