Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

BONIFACIO, Natale (Bonifacij, Natal; Bonifačić, Božo), bakrorezac, ilustrator, slikar, graver, kartograf (Šibenik, 23. XII. 1537 - Šibenik, 23. II. 1592). Prvo grafičko obrazovanje stekao je u Šibeniku, vjerojatno kod poznatog zlatara Horacija Fortezze. Od 1570. do 1575. boravio je u Veneciji, gdje je učio bakrorezačku vještinu i time dobio temelje kartografskog obrazovanja. U Veneciji je ostvario najveći broj svojih kartografskih radova. Poznat je kao autor mnogih karata koje su objavljene u izolarima F. Zanettija i D. Bertellija. Dok je radio u Veneciji izradio je nekoliko karata malog formata egejskih otoka, pričem je iste otoke radio više puta. Od 1580. živio je u Rimu, gdje je bio uključen u rad Zavoda sv. Jeronima. Tamo je stekao ugled grafičara, reproducirajući umjetnička djela. Za spomenuti Zavod izradio je 1581. preglednu kartu ilirskih pokrajina, te surađivao pri izradi raznih suvremenih izdanja. Izradio je nekoliko karata (Škotska, Afrika, Kongo i dr.) i veduta gradova (Calabria, Napulj, Pariz i dr.). Knjigu Giovannija Zuallarta Il devotissimo viaggio di Gerusalemme....Intagliati da Natale Bonifacio, Dalmata tiskanu u Rimu 1586. ilustrirao je vedutama gradova i kartama otoka. Karte i vedute pretežito nije izrađivao samostalno, nego prema gotovom predlošku prenosio u bakropis. Posebno je bio vješt u izradi ukrasnih pojedinosti (brodova, alegorijskih likova, kartuša, ruža vjetrova i sl.). Najpoznatiji njegovi bakrorezi nalaze se u djelu arhitekta D. Fontane Del mode tenuto nel transportare l'obelisco vaticano, 1589. Bakroreznu kartu zadarsko-šibenskog područja Zarae et Sebenici descriptio bez signature, koju neki pripisuju Bonifaciju, Abraham Ortelius je uvrstio u svoj atlas Theatrum orbis terrarum. U izolaru Isole famose, porti, fortezze,... Giovannija Francesca Camocija iz 1572. Bonifacije nije autor niti jednog grafičkog lista, kako bi se moglo očekivati s obzirom da je izradio i potpisao naslovnu stranicu. Ne samo što na kartama nema njegove signature, nego i stilska analiza isključuje tu mogućnost. U izolaru Civitatum aliquot insigniorum... Donata Berttelija iz 1574. nalazi se trinaest listova koje je Bonifacije potpisao s inicijalima NB ili NBF (fecit). Svi bakrorezi prikazuju karte grčkih otoka, a niti jedan hrvatsko područje. Karte su vrlo lijepo rezane, s fino osjenčenim i dorađenim detaljima, ružama vjetrova i jedrenjacima, raskošnim kartušima. U kartušima piše samo ime otoka bez dodatnog teksta, a signatura autora je u desnom ili lijevom donjem kutu. Godine 1590. objelodanio je 58 bakrotisaka, a 1592. sastavio kartu svih slavenskih zemalja u Europi s prikazima dalmatinskih gradova, koja je na žalost izgubljena. Izradio je veliku geografsku kartu zemalja koju nastanjuju Iliri i djelo posvetio šibenčaninu Faustu Vrančiću. Vješto je izradio različite karte brojnih mediteranskih akvatorija. Potpisivao se monogramom NB F, NB S, NB, a kada se potpisivao punim imenom često je dodavao Sibenicenzis ili da Sebenico. Često je djelovao anonimno, te se zbog toga teško utvrđuju njegovi radovi. U Rimu je ostao do 1592. kada se zbog bolesti vratio u Šibenik. Bio je član Akademije Degli Virtuosi u Rimu.

DJELA: Karta Njemačke. 1553. - Karta Cipra. 1570. - Karta Scotia antiqua. 1578. - Karta Maestrichta. 1579. - Pregledna karta ilirskih pokrajina. 1581. - Karta Abruzzija. 1587. - Karta Palestine. Oko 1590. - Karta Pigafetta's Congo. 1591. - Plan Galipolja. 1591. - Plan Pariza. 1591. - Karta svih slavenskih zemalja u Europi s prikazima dalmatinskih gradova. 1592. - Karta Calabrije. 1592. - Velika geografska karta zemalja koju nastanjuju Iliri. - Zarae et Sebenici descriptio, bakrorez, 23,7×47,7 cm. Venecija, kraj 16. st.

LIT.: K. Stošić: Galerija uglednih Šibenčana. Kačić, Šibenik 1936, str. 11. - L. Bagrow, R. A. Skelton: Meister der Kartographie. Safari-Verlag, Berlin, 1963, str. 470. - M. Marković: Studij predodžbe fizičko-geografskih elemenata na kartama jugoslavenskih zemalja od najstarijih vremena do kraja 17. stoljeća, disertacija. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1964. - R. V. Tooley: Tooley's dictionary of Mapmakers. Map Collector Publications Limited, Tring, Hertfordshire, England 1979 str. 68-69. - M. Goldner i N. Lukačević: Zemljopisne karte i atlasi do 1900. godine u fondu Naučne biblioteke u Zadru, katalog izložbe. Naučna biblioteka Zadar, Zadar 1989. - M. Marković: Dubrovnik i Dubrovačka Republika na starim geografskim kartama. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik 1991, sv. 29, str. 201-205. - M. Marković: Descriptio Croatiae. Naprijed, Zagreb 1993, str. 113, 120, 124. - M. Kozličić: Atlas - Kartografski spomenici Hrvatskog Jadrana. AGM, Zagreb 1995, str. 151-152. - D. Jurković: Karte i kartografi Šibenika i okolice, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - M. Pelc: Natale Bonifacio. Institut za povijest umjetnosti, Zagreb i Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Šibenik, 1997. - B. Pamić: Kartografija i kartografi u Puli, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998. - T. Pavičić i Ž. Krnčević (ur.): Šibenik na starim crtežima i grafikama, katalog izložbe. Županijski muzej Šibenik, Šibenik 1999. - Bonifačić, Božo (Bonifacij Natal, Natale Bonifacio de Sebenico), u: D. Brozović (ur.): Hrvatska enciklopedija, knj. 2. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb 2000, str. 230. - A. Kisić: Hrvatski krajevi i autori u venecijanskim izolarima iz 16. i početka 17. stoljeća, rukopis. 2001.