Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

CVITANOVIĆ, Alfonso, geograf (Veli Iž, 22. VI. 1914). Osnovnu školu završio je u Velom Ižu, klasičnu gimnaziju u Šibeniku, teologiju u Ljubljani. Studirao je povijest na Filozofskom fakultetu i geografiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je kao nadstojnik nauka u Biskupskom đačkom sjemeništu u Šibeniku 1938-41, a nakon toga kao profesor na Klasičnoj i Realnoj gimnaziji do 1945. Direktor Klasične gimnazije bio je 1943-44. Kao gimnazijski profesor radio je u Zagrebu 1946-50. i Varaždinu 1950-51. Radio je u osnovnim školama u Dubravi i Kaptolu od 1950. do 1962. kada je prešao u izdavačko poduzeće Školska knjiga u Zagrebu. Bio je stručni urednik za geografiju do odlaska u mirovinu 1975. Istakao se kao vrstan rukovoditelj Nastavnog centra za zemljopis Zavoda za školstvo grada Zagreba i višegodišnji suradnik za geografiju u Republičkom zavodu za školstvo. Kao član Upravnog odbora Hrvatskog geografskog društva, obnašao je dužnost predsjednika nastavne sekcije i bio članom uredništva Geografskog horizonta. Surađivao je na izradi geografskih sadržaja u Zora filmu, Filmoteci i na radio Zagrebu. Surađivao je na izradi programa geografije i udžbenika. Kao autor, koautor i urednik, surađivao je na izradi udžbenika, atlasa, radnih bilježnica i čitanki, lektire, dijafilmova, i dr. Urednik je nekoliko zavičajnih karata hrvatskih gradova i okolnih krajeva (Osijek, Slavonska Požega, Split, Varaždin, Zadar, Zagreb). Objavio je nekoliko monografija (knjiga) u šezdesetak izdanja i veliki broj članaka, ocjena i drugih radova, osobito iz geografije, te niz radova iz povijesti, etnografije i dr. Bavi se metodikom nastave geografije te je objavio veliki broj napisa i članaka u Geografskom horizontu, Školskim novinama, Narodnim listu u Zadru i dr. Autor je Geografskog rječnika koji obrađuje više od 9000 pojmova i 2000 geografskih (zemljopisnih) naziva. To je prvi hrvatski potpuni, sveobuhvatni ili cjeloviti geografski rječnik. Rječnik ne sadrži samo skup užih geografskih pojmova, već obuhvaća mnogo širi i veći krug različitih struka koje su srodne, ili pomoćne znanosti geografiji. Nagrađen je Orednom rada III. reda, diplomom i plaketom Školske knjige, godišnjom nagradom "Davorin Trstenjak", diplomom Hrvatskog geografskog društva, i dr.

DJELA: Geografski rječnik. Hrvatsko geografsko društvo Zadar, Matica hrvatska Zadar, Filozofski fakultet u Zadru, Zadiz d.o.o., Zadar 2002, 685 str.

LIT.: D. Magaš: Osamdeset pet godina života: Alfonso Cvitanović. Geoadria 1999, 4, str. 123. - Š. Batović i A. Kalogjera: Geografski rječnik - enciklopedijsko djelo u izdanju Hrvatskog geografskog društva Zadar i suradnika; Alfonso Cvitanović: Geografski rječnik. Hrvatsko geografsko društvo Zadar, Matica hrvatska Zadar, Filozofski fakultet u Zadru, Zadiz d.o.o., Zadar 2002, 685 str. Geoadria 2002, 7/2, str.126-128.