Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

KRIŽOVAN, Zvonimir, geodet i kartograf (Zagreb, 1. X. 1946). Gimnaziju je završio u Zagrebu 1965. Iste godine upisao se na Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 1981. Godine 1977. zaposlio se u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta gdje je radio do 1992. Tehnički rukovoditelj Zavoda za kartografiju Geodetskog fakulteta bio je 1987-91. U koautorstvu izradio je planove gradova u raznim mjerilima i u nekoliko izdanja (Daruvar, Ivanec, Koprivnica, Senj, Zadar; karta nacionalnog parka Mljet). Od 1992. radi u vlastitom poduzeću Kartografski laboratorij Križovan (KLK) u Zagrebu. Na temelju stečenih iskustava, krajem 1995. KLK prelazi na izradu karata samo uz pomoć računala. To je zahtijevalo nabavu nove generacije hardvera i softvera koji su otvarali nove mogućnosti u izradi karata, ali i dodatna ulaganja u školovanje potpuno novoga profila stručnjaka. Za uglednu kartografsku kuću Freytag&Berndt iz Beča, KLK je izradio više karata u vektorskom obliku. To su tematske, cestovno-turističke karte Istre, Kvarnera i cijele Dalmacije. Karte su mjerila 1:100 000. Prodaju se u svim zemljama Europe, a posebno onima njemačkog govornog područja, u širokoj distribucijskoj mreži. KLK izrađuje topografske, pregledno-topografske i tematske karte te kartama srodne prikaze. Član je Hrvatskog kartografskog društva i dopredsjednik društva za komercijalnu kartografiju i financijska pitanja.

DJELA: Planovi gradova - najaktuelniji kartografski prikazi (koautori: P. Lovrić i I. Birin). Savjetovanje o ulozi geodetske nauke i prakse u izgradnji i projektiranju gradskih kompleksa i naselja, Malinska 1981, Zbornik radova, str. 109-115. - I Palagruža je Jugoslavija - o prikazu Jugoslavije na kartama sitnijih mjerila (koautor P. Lovrić). 5. jugoslavensko savjetovanje o kartografiji, Novi Sad 1986, Zbornik radova I, str. 207-216. - Neka iskustva u izradi maski Kimotovim postupkom (koautor K. Šoštarić). 5. jugoslavensko savjetovanje o kartografiji, Novi Sad 1986, Zbornik radova I, str. 191-198. - Planovi gradova u raznim mjerilima i u nekoliko izdanja: Daruvar, Ivanec, Koprivnica, Senj, Zadar; karta nacionalnog parka Mljet (koautor). 1981-93. - Republika Hrvatska. Izdavački centar Cankarjeve založbe za Hrvatsku, Zagreb 1991. - Zemljopisna karta Republike Hrvatske za osnovnu školu. Školska knjiga, Zagreb 1992. - Autokarta Republike Hrvatske. Naklada Zadro, Zagreb 1992. - Turistička karta Republike Hrvatske. Naklada Zadro, Zagreb 1992. - Istra, auto atlas 1:110 000. Naklada Zadro, Zagreb 1993. - Zemljopisna karta Republike Hrvatske. 1995. - Plan grada Varaždina. Kartografski laboratorij Križovan, Zagreb 1997. - Varaždinska županija, turistički zemljovid, 1:110 000. Kartografski laboratorij Križovan, Zagreb 1997. - Auto i turistički zemljovid Zagrebačke županije, mjerilo 1:115 000, format B1. Turistička zajednica Zagrebačke županije, Zagreb 1999. - Pregledni topografski zemljovid, mjerilo 1:500 000, format B0. Ministarstvo obrane RH, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb 1999. - Auto-karta Hrvatske, Slovenije i BiH, s planovima gradova, mjerilo 1:500 000, format B0. Trsat- Polo d.o.o., Zagreb 1999, 2001. - Digitalna reljefna karta RH, mjerilo 1:1 000 000. TV Mreža d.o.o., Zagreb 1999. - Auto- und Wanderkarte, otok Zakinthos (Grčka), mjerilo 1:50 000, format B1. Freytag & Berndt, Beč 1999. - Auto- und Wanderkarte, otoci Karpathos i Kasos (Grčka), mjerilo 1:75 000, format A0. Freytag & Berndt, Beč 1999. - Digitalna hipsometrijska karta RH, mjerilo 1:2 000 000, format A3. Croatia Airlines, Zagreb 2000. - Auto- und Wanderkarte, otoci Hios, Psara i Antipsara (Grčka), s planovima gradova Mitlini i Hios, mjerilo 1:50 000, format A0. Freytag & Berndt, Beč 2000. - Auto- und Wanderkarte, otok Lesvos (Grčka), mjerilo 1:75 000, format A0. Freytag & Berndt, Beč 2000. - Auto- und Wanderkarte, otoci Paros i Antiparos (Grčka), mjerilo 1:50 000, format A0. Freytag & Berndt, Beč 2000. - Auto- und Wanderkarte, otoci Mykonos, N. Rinia i N. Dilos (Grčka), mjerilo 1:50 000, format A0. Freytag & Berndt, Beč 2000. - Auto- und Wanderkarte, otoci Naxos, Iraklia, Ilaria, Konfonisi (Grčka), mjerilo 1:50 000, format A0. Freytag & Berndt, Beč 2000. - Auto- und Wanderkarte, otoci Santorin i Thira (Grčka), mjerilo 1:30 000, format A0. Freytag & Berndt, Beč 2000. - Auto-karta RH, mjerilo 1:600 000, format A0. Trgojež d.o.o., Zagreb 2000. - Auto- und Wanderkarte, Island, mjerilo 1:500 000, format A0. Freytag & Berndt, Beč 2000. - Auto- und Wanderkarte, otok Menorca (Španjolska), mjerilo 1:50 000, format A0. Freytag & Berndt, Beč 2000. - Auto- und Wanderkarte, otok Ibiza (Španjolska), mjerilo 1:50 000, format A0. Freytag & Berndt, Beč 2000. - Ilustrirani atlas Hrvatske, zemljopisna karta RH i pregledna karta Hrvatske mjerila 1:2 000 000, mjerilo 1:500 000, izrezi karte na 24 lista formata 189×235 mm. Naklada Zadro d.o.o., Zagreb 2000. - Školski atlas Hrvatske, obavezni školski udžbenik, karte Hrvatske, Europe i ostalih dijelova svijeta, tematske karte, planovi gradova, raznih mjerila, satelitski snimci, perspektivni kartografski prikazi, digitalni modeli reljefa, popratne fotografije u boji uz tematske karte, tumač znakova i kratica te kazalo, 216 stranica formata 296×215 mm. Alfa d.o.o., Zagreb, 2000. - Auto-karta Hrvatske, mjerilo 1:750 000, format B1. Naklada Zadro d.o.o., Zagreb 2001. - Cestovni atlas Hrvatske, mjerilo 1:750 000, 80 stranica formata 120×170 mm. Naklada Zadro d.o.o., Zagreb 2001. - Auto- und Wanderkarte, otok Lefkada (Grčka), mjerilo 1:50 000, format B1. Freytag & Berndt, Beč 2001. - Auto- und Wanderkarte, otok Kefalonia (Grčka), mjerilo 1:50 000, format A0. Freytag & Berndt, Beč 2001. - Auto- und Wanderkarte, Kapverdische Inseln (Zelenortski otoci), mjerila 1:150 000, 1:80 000, 1:30 000, format A0. Freytag & Berndt, Beč 2001. - Vojni zrakoplovni zemljovid, mjerilo 1:500 000, 2 lista (Zagreb-Zadar i Osijek-Split), format B1. Ministarstvo obrane RH, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša.

LIT.: D. Križanac: Kartografi Zavoda za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1985-1995, diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - B. Pamić: Kartografija i kartografi u Puli, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998. - M. Rezo: Kartografija i kartografi u Varaždinu, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1999. - R. Župan: Kartografija i kartografi u trokutu Bjelovar, Križevci, Koprivnica, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1999.