Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

MULJAČIĆ, Žarko, jezikoslovac (Split, 2. X. 1922). Osnovnu školu i Realnu gimnaziju završio je u Splitu. Diplomirao je 1947. romanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na kojem je doktorirao 1955. i habilitirao se 1960. Od 1947. do 1950. bio je srednjoškolski profesor u Puli i Splitu. Radio je kao arhivist Državnog arhiva u Dubrovniku 1950-53. Nakon toga je bio asistent na Katedri za talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu do 1956. Jedan je od osnivača Filozofskog fakulteta u Zadru 1956. te utemeljitelj i organizator njegove talijanistike i romanske lingvistike. Od 1956. do 1973. radio je kao docent (1956-61), izvanredni (1961-65) i redoviti profesor (1965-72) na Filozofskom fakultetu u Zadru. Dekan Filozofskog fakulteta u Zadru bio je 1964-66. Nakon izbora za profesora romanske filologije (lingvistike), na Freie Universität u Berlinu predavao je talijanski, francuski jezik i komparativnu romanistiku od 1973. do umirovljenja 1988. Objavio je nekoliko knjiga, 400 znanstvenih priloga i preko 270 recenzija. Sudjelovao je na više od 200 znanstvenih kongresa, simpozija, seminara i sl. te održao skoro isto toliko predavanja kao gost raznih fakulteta i znanstvenih društava. Napisao je više kritičkih sinteza, izradio načela za dinamičku klasifikaciju romanskih jezika, proučavao nastanak standardnih romanskih jezika i pitanje odnosa jezika i dijalekta. Napisao je članak Prva moderna geografska karta dubrovačkog područja. Objavio je knjigu o putovanjima kartografa Alberta Fortisa po Hrvatskoj i Sloveniji od 1765. do 1791. u kojoj se nalaze dvije karte. Na tim su kartama ucrtani njegovi pravci kretanja po Hrvatskoj od oko 20. srpnja do sredine rujna 1771. i od oko 20. svibnja do kraja studenoga 1772. Karte je izradio Željkov brat, arhitekt Slavko Muljačić, koji je izradio i kartu Centri urbani della latinita dalmatica e prevalitana. Ta je karta objavljena dvaput s talijanskom i jedanput s hrvatskom legendom. Član je desetak znanstvenih udruženja u zemlji i inozemstvu. Dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Accademia della Crusca (Firenca), Sociata di Linguistica Italiana (Rim), Sociate de Linguistique Romane (Strasburg), Sociata Italiana di Glottologia (Pisa), Sociatas Linguistica Europea, Accademia Nazionale dei Lincei (Rim). Dobitnik je nagrade grada Zadra (1964), nagrade "Božidar Adžija" (1971), međunarodne nagrade "Galileo Galilei" (1983) i Commendatore dell'Ordine al Marito della Republica Italiana. Odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1999).

DJELA: Prva moderna geografska karta dubrovačkog područja. Naše more 1958, 4-5, str. 260-264. - Dalmatinski elementi u mletački pisanim dokumentima 14. stoljeća, Prilog raguzijskoj dijakronoj fonologiji i dalmatinsko-mletačkoj konvergenciji. Rad JAZU 1962. - Opća fonologija i fonologija suvremenog talijanskog jezika. Zagreb 1972. - Putovanja Alberta Fotrisa po Hrvatskoj i Sloveniji (1765-1791). Književni krug, Split 1996.

LIT.: F. Maletić (ur.): Tko je tko u Hrvatskoj, Who is who in Croatia, Golden marketing, Zagreb 1993, str. 504-505. - Muljačić, Žarko, u: A. Vujić (ur.): Hrvatski leksikon, II. sv. Naklada Leksikon, Zagreb 1997, str. 141.