Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

LUČIĆ, Josip, povjesničar (Poličnik kraj Zadra, 1. VII. 1924 - Dubrovnik, 3. XII. 1994). Osnovnu školu pohađao je u Preku, a gimnaziju-klasični odjel u Dubrovniku gdje je i maturirao 1943. Studij narodne i opće povijesti završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1952. Potom je odslušao četiri semestra klasične filologije na dopunu studija. Doktorirao je 1964. Od 1953. do 1958. radio je kao asistent na Katedri za srednjovjekovnu povijest. U razdoblju od 1958. do 1972. predavao je u gimnazijama. Djelovao je kao znanstveni savjetnik Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na poslijediplomskom studiju u Zagrebu, Zadru i Dubrovniku vodio je kolegije iz pomoćnih povijesnih znanosti. Proučavao je hrvatsku srednjovjekovnu povijest, napose dubrovačkog područja. Osobito vrijedan doprinos dao je na priređivanju i objavljivanju građe iz Dubrovačkog arhiva (Spisi dubrovačke kancelarije, II-IV, 1984-93). Objavio je nekoliko knjiga. Surađivao je u brojnim časopisima i zbornicima u zemlji i inozemstvu, ponajviše povijesnog značaja. Bavio se i povijesnom kartografijom. Autor je i koautor mnogih karata za ugledne znanstvene ustanove. Bio je urednik povijesnih atlasa za osnovne i srednje škole. U koautorstvu objavio je ediciju Hrvatski povijesni zemljovidi u kojoj su rasvijetljena brojna geografska, granična i geopolitička pitanja tijekom stoljeća opstojnosti Hrvata. Sudjelovao je na brojnim domaćim i europskim znanstvenim skupovima. Bio je urednik Radova za hrvatsku povijest te dugogodišnji glavni i odgovorni urednik Dubrovačkih horizonata.

DJELA: Historijska topografija dubrovačke Astareje (do god. 1366.). Anali Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Dubrovnik 1962, str. 275-299. - Povijest Dubrovnika u djelima Ivana Luciusa. Zbornik historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1969, vol. 6, str. 115-132. - Prošlost dubrovačke Astareje. Dubrovnik 1970. - Povijest Dubrovnika II. Zagreb 1973. - Evropa sredinom 18. stoljeća; karta u dva dijela, mjerilo 1:4 000 000, ukp. vel. 126×170 cm (urednik). Tlos, Zagreb 1974. - Hrvatska kroz stoljeća. Tlos, Zagreb 1975, 1986. - Povijesni atlas za srednje škole (koautor Z. Dugački). Tlos, Školska knjiga, Zagreb 1975. - Prilog pitanju historijske geografije. Historijski zbornik 1976-77, str. 61-76. - Obrti i usluge u Dubrovniku do početka XIV stoljeća. Zagreb 1979. - Najstarija zemljišna knjiga u Hrvatskoj - dubrovački zemljišnik diobe zemlje u Stonu i Pelješcu iz god. 1336. Anali Zavoda za povijesne umjetnosti istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku, Dubrovnik 1980, str. 57-89. - Zgodovinski atlas za osnovno šolo (koautor). Kartografija-Učila i Školska knjiga, Zagreb, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1981, 1985, 1989. - Evropa sredinom 18. stoljeća; karta u dva dijela, mjerilo 1:4 000 000, ukp. vel. 126×82 cm (urednici: J. Lučić i Z. Dugački). Kartografija Učila, Zagreb 1983. - Povijesni atlas za osnovnu školu. Tlos, Školska knjiga, Zagreb 1981; Kartografija-Učila, Školska knjiga, Zagreb 1984, 1985, 1986, 1988, 1989; Kartografija-Učila, Zagreb 1990. - Evropa, prvi svjetski rat 1914-1918; karta u dva dijela (prvi dio prikazuje stanje Europe 1914, a drugi 1918.), mjerilo 1:6 000 000, ukp. vel. 94×160 cm. Kartografija Učila, Zagreb 1986. - Dubrovački ljetopis, od osnutka do danas. Zagreb 1988, 40 str. - O kartografiji u Dubrovačkoj Republici. Anali Zavoda za povijesne umjetnosti istraživačkog centra JAZU u Dubrovniku, Dubrovnik 1988, str. 125-133. - Dubrovnik i Kosovska bitka u dokumentima i historiografiji. Historijski zbornik 1989, str. 91-95. - Dubrovačke teme. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1991. - Hrvatska u doba narodnih vladara. Kartografija-Učila, Zagreb 1991; Kartografija-Učila i Školska knjiga, Zagreb 1992. - Hrvatska u kasnom srednjem vijeku. Kartografija-Učila, Zagreb 1991; Kartografija-Učila i Školska knjiga, Zagreb 1992. - Hrvatska od XVI. do XIX. stoljeća. Kartografija-Učila, Zagreb 1992. - Hrvatska u XIX. stoljeću (do 1918). Kartografija-Učila, Zagreb 1992. - Hrvatska u XX. stoljeću (poslije 1918. godine). Kartografija-Učila, Zagreb 1992. - Hrvatska prije doseljenja Hrvata. Kartografija-Učila i Školska knjiga, Zagreb 1992. - Hrvatski povijesni zemljovidi (koautor). Kartografija-Učila i Školska knjiga, Zagreb 1993, 1994, 1996; Hrvatska školska kartografija i Školska knjiga, Zagreb, 1997, 1998, 1999; Školska knjiga, Zagreb 2000, 2002. - Konavoska Prevlaka (koautor S. Obad). Matica hrvatska, Dubrovnik 1994. - Oporuka dubrovačkog kartografa Mihajla Pešića (1764). Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Dubrovnik 1994, str. 95-100.
LIT.: M. Foretić: In memoriam, Prof. dr. Josip Lučić (1924-1994). Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka, 1995, str. 339-342. - Lučić, Josip, u: A. Vujić (ur.): Hrvatski leksikon, II. sv. Naklada Leksikon, Zagreb 1997, str. 36.