Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

ROTA-KOLUNIĆ, Martin, bakrorezac, grafičar i kartograf (Šibenik, 1532 (između 1540. i 1545.) - Beč, 1582/83 (Prag, 1583; Šibenik, 1596)). Prva znanja o graviranju stekao je vjerojatno u Šibeniku kod poznatog zlatara Horacija Fortezze. Bakrorezačku vještinu izučio je u Italiji kod Marcantonija Raimondija. Djelovao je u Veneciji, Firenci i Rimu, ugledajući se isprva u tehniku A. Dürera i starorimskih grafičara. Od 1565. do 1572. boravio je u Veneciji, gdje je u bakrorezu izrađivao grafike prema predlošcima poznatih slikara, a stvarao je i samostalna grafička djela. Venecijanski izdavači su mu bili Giovanni F. Camocio, Nicolo Nelli, Luca i Fernando Bertelli, Paolo Forlani, Francesco Valegio, Stefano Scolari i dr. U razdoblju njegova boravka u Veneciji (u međuvremenu je od 1569. do 1570. radio i u Rimu) izradio je vedute gradova: Alžira, Modona, Pariza, Venecije i Napulja objavljene u djelu Francesca Valegija Racolta di le piu illustri et famose citta di tutto il mondo koje je tiskano u Veneciji oko 1572. Godine 1570. boravio je u Šibeniku, pa se može pretpostaviti da mu je boravak u rodnom gradu dao poticaj da izradi nekoliko karata dalmatinskih područja, ili je zbog narudžbe boravio u Šibeniku da bi prikupio što više podataka. Karta zadarskog i šibenskog područja Il Vero Ritratto di Zara Et Di Sebenico Co(n) Diligenza Ridotte in Qvesta Forma A Commodita De Lettori Si Come Elle Si Ritrovano Al Presente Del Anno MDLXX Da Martino Rota Sebenzan. Illvstri Ac Reverendisimo Dontino Marco Lauredano Episcopo Enonien(si) D. tiskana 1570, nažalost u originalu nije sačuvana u hrvatskim zbirkama. Kod izrade te karte, moguće je da se Rota pomogao Forlanijevom kartom, ali ju je vješto i zorno doradio i nadopunio sadržajem, pa je ona ujedno i povijesna i topografska karta. Ta topografska karta odražava na neki način teško ratno stanje u Dalmaciji. Izradio je i nekoliko vrlo lijepih grafičkih prikaza Lepantske bitke 1571. Kartu u bakropisu područja od Trogira do Omiša predočenu u perspektivi, bez naslova i potpisa autora, koju su na temelju likovne analize znalci uvijek pripisivali Roti, ne posjeduju hrvatske zbirke. U Muzeju grada Šibenika čuva se nedavno nabavljena bakropisna karta šibenskog područja pod naslovom Sito Particolare Del Contado Di Sebenico parte di Dalmatia in Sebenico MDLXX. Izdavač joj je vjerojatno bio P. Forlani, a autor Martin Rota Kolunić po mišljenju R. Almagije, M. Pelca te T. Pavičića i Ž. Krnčevića. Naznaka in Sebenico dokazuje da je bakropisnu ploču radio za boravka u rodnom gradu, a karta je tiskana u Veneciji. Veduta Šibenika u bakropisu, najljepša i najvjernija sačuvana veduta jednog hrvatskog grada iz 16. st. s naslovom Il Fidellissimo Sibenico, bez potpisa autora pripisuje se Roti. Grafika se kao posebni list čuva u Muzeju grada Šibenika i u Arheološkom muzeju u Splitu, a nije rijetka ni u drugim svjetskim zbirkama. Uvrštena je i u izolar Civitatum aliquot insigniorum... Donata Berttelija iz 1574. Ta je veduta poslužila kao predložak za slične vedute Šibenika u nekoliko izolara. U izolaru Isole famose, porti, fortezze,... Giovannija Francesca Camocija iz 1572. i izolaru Civitatum aliquot insigniorum... Donata Berttelija iz 1574. nalazi se identičan otisak bakroreza napada Mlečana na turski grad Modona s potpisom Martinus Rota Sibenicensis faciebat. Od kraja 1572. boravio je u Beču kao dvorski portretist i kipar, prvo Maksimiljana II., a potom njegova nasljednika Rudofa II. Poznato je oko 150 njegovih radova. Razna njegova djela nalaze se u zbirci Albertini u Beču. Potpisivao se na više načina, najčešće uz dodatak naznake svoga porijekla Sibenicenses, Sebensan i sl. Stekao je ugled režući u bakroreze i čelikoreze djela slavnih suvremenika: A. Dürera, Michelangela, Tiziana i Klovića. Radio je i izvorne bakroreze s mitološkim, religioznim i alegorijskim sadržajima.

DJELA: Il vero Ritratto di Zara et di Sebenico..., bakrorez, 35×62 cm (35,5×63,3 cm). Venecija 1570. - Sito Particolare Del Contado Di Sebenico parte di Dalmatia in Sebenico MDLXX, 29×42,5 cm. Venecija 1570. - Karta splitskog područja (Karta područja od Omiša do Trogira), 43,5×30,9 cm. - Il Fidellissimo Sibenico, 15×19,5 cm.

LIT.: K. Stošić: Galerija uglednih Šibenčana. Kačić, Šibenik 1936, str. 38. - M. Marković: Descriptio Croatiae. Naprijed, Zagreb 1993, str. 82. - D. Jurković: Karte i kartografi Šibenika i okolice, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - Kolunić-Rota, Martin, u: A. Vujić (ur.): Hrvatski leksikon, sv. I. Naklada Leksikon, Zagreb 1996, str. 614. - M. Pelc: Život i djela šibenskog bakroresca Martina Rote Kolunića. Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb i Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić", Šibenik, 1997. - M. Roglić: Hrvatski kartografi Makarskog primorja, doline Neretve, Pelješca i Korčule, diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998. - T. Pavičić i Ž. Krnčević (ur.): Šibenik na starim crtežima i grafikama, katalog izložbe. Županijski muzej Šibenik, Šibenik 1999. - A. Kisić: Hrvatski krajevi i autori u venecijanskim izolarima iz 16. i početka 17. stoljeća, rukopis. 2001.