Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

FORTIS, Alberto, teolog, biolog i putopisac (Padova, 11. X. 1741 - Bologna, 21. X. 1803). Kao mladić stupio je u padovansko sjemenište, a zatim u augustinski red. U Rimu je učio jezike i prirodne znanosti. Proputovao je veliki dio Europe, a osobito Italiju i Dalmaciju. Istraživao je prirodu, narodne običaje i poeziju te starine i hrvatske krajeve. Boravio je u Istri 1765. i 1771, na Cresu i Lošinju 1770, u Dalmaciji više puta, u razdoblju od 1771. do 1774. i kasnije, osobito u Dubrovniku, 1779-83. Za boravka u hrvatskim krajevima sprijateljio se s većim brojem obrazovanih ljudi, koji su mu davali podatke o Dalmaciji, posebno iz geografije i etnografije. Na svom putu po Dalmaciji, boravio je i u knjižnici Garagnin-Fanfogna u Trogiru, gdje je osim knjižne zbirke uočio i prirodoslovnu. U prvoj knjizi o Dalmaciji, Saggio d'osservazioni sopra l'isola di Cherso ed Ossero (Rasprava i razmatranja o otoku Cresu i Lošinju) iz 1771. donio je prijevode nekih pjesama iz Kačićeva Razgovora ugodnog, za koje je držao da su narodne pjesme. Na početku te knjige nalazi se karta Isola di Cherso ed Osero čiji je autor sam Fortis. Ta karta prikazuje otok Cres i Lošinj s njihovim akvatorijem u mjerilu 1:144 000. U djelu Viaggio in Dalmazia (Putovanje po Dalmaciji) iz 1774. koje se sastoji iz dva dijela pisao je o hrvatskim narodnim umotvorinama i običajima. Djelo je plod nekoliko putovanja i izleta na istočnu jadransku obalu od 1771. do 1773. Ta je knjiga sastavljena kao jedinstven izvještaj s putovanja, u obliku pisama. U njoj su opisani hrvatska obala i priobalje: od Zadra do Šibenika u prvoj, a od Trogira do Makarskog primorja u drugoj knjizi. U prvom svesku putopisa Putovanje po Dalmaciji nalazi se karta I Contadi di Zara, e di Sebenico. To je karta zadarsko-šibenskog područja. U drugom svesku je karta I Contadi di Trav Spalatro, e Macarska, il Primorie, e Narenta, Coll'Isole Aggiacenti. To je karta srednjedalmatinskog područja, od Rogoznice do Kleka, a na moru do otoka Visa. U jednom poglavlju toga putopisa objavio je narodnu pjesmu Hasanaginica. Kasnije je Goethe naišao na tu pjesmu i preveo je na njemački jezik, a taj je prijevod mnogo pridonio popularizaciji hrvatske narodne poezije u europskoj kulturnoj javnosti. Prvi je u Europi skrenuo pozornost na Hrvatsku, a posebno na narodnu poeziju. Boravak u Dubrovniku 1779. iskoristio je Fortis za nastupno predavanje u Splitskom gospodarskom društvu pod naslovom Della coltura del castagno da introdursi nella Dalmazia marittima e medditerranea (O uzgoju kestena i o njegovu uvođenju u primorsku i unutrašnju Dalmaciju). Prvo izdanje tog djela objavljeno je u Napulju 1780, a 1794. je pretiskano u Veneciji. Iz Splita je otišao u Napulj, gdje su mu prijatelji našli mjesto dvorskog mineraloga. U Napulju je djelovao ne samo kao istraživač, nego i kao praktičar, čitač starih kronika, tvorac korografskih karata i stručnjak koji istražuje rudno blago Kraljevine i predlaže kako bi ga se moglo iskorištavati. Nakon deset godina službe u napuljskom dvoru, 1791. vratio se u Padovu. Putovao je preko Korčule, Rogoznice i Poreča, što je njegov posljednji boravak u hrvatskim krajevima. U razdoblju od 1765. do 1791. dvadeset je puta boravio u Hrvatskoj. Primjerak njegovog djela Viaggio in Dalmazia I, II nalazi se u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu i Muzeju grada Trogira. Djelo Put po Dalmaciji, koje je prijevod djela: A. Fortis: Viaggio in Dalmazia, 1774. (priredio J. Bratulić, s talijanskog preveo M. Maras, prilog s latinskog preveo D. Novaković) iz 1984. nalazi se u Knjižnici Zavoda za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U tom se djelu nalazi Bibliografija o Albertu Fortisu.

DJELA: Saggio d'osservazioni sopra l'isola di Cherso ed Ossero (Rasprava i razmatranja o otoku Cresu i Lošinju). Venecija 1771. - Viaggio in Dalmazia I, II (Putovanje po Dalmaciji, 2 sveska). Venecija 1774. - Della coltura del castagno da introdursi nella Dalmazia marittima e medditerranea (O uzgoju kestena i o njegovu uvođenju u primorsku i unutrašnju Dalmaciju). Napulj 1780; Venecija 1794.

LIT.: M. Krleža: Jugoslavenska enciklopedija. Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1979. - M. Krleža: Opća enciklopedija. Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1979. - L. Lago, C. Rossit: Descriptio Histriae. Lint, Trieste 1981. - A. Fortis: Put po Dalmaciji, Prijevod djela: A. Fortis: Viaggio in Dalmazia, 1774. (priredio J. Bratulić, s talijanskog preveo M. Maras, prilog s latinskog preveo D. Novaković). Globus, Zagreb 1984, 303 str. - A. Pandžić: Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske, katalog izložbe. Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb 1988, str. 112. - M. Marković: Descriptio Croatiae. Naprijed, Zagreb 1993. - M. Kozličić, V. Lozić: Starije zemljopisne karte u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. Sveučilišna knjižnica u Splitu, Split 1994. - Ž. Domljan (ur.): Enciklopedija hrvatske umjetnosti, knj. I. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb 1995, str. 257. - A. Sošić: Kartografi Istre, magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996, str. 101. - I. Racetin: Kartografija i kartografi u Muzeju grada Trogira, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1997. - M. Roglić: Hrvatski kartografi Makarskog primorja, doline Neretve, Pelješca i Korčule, diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998.