Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

ZAVOREO, Franjo (Frane, Franco, Francesco), javni vještak, vojni inženjer, kartograf (Split (Šibenik), 1749 - Zadar, 1822). Bio je u vojnoj službi i postigao čin inženjerskog satnika. Služio je u Mletačkoj Republici kao šef tehničkog odsjeka, te u Italiji i Austriji. Radio je kao tehnički stručnjak i inženjer još za vrijeme mletačke uprave u Dalmaciji na brojnim javnim radovima i građevinama. Radio je na izgradnji cesta i mostova, na dovršenju gradskog sata i izgradnji groblja u Zadru te preuređenju Kneževe palače u istom gradu. Njegovo djelo je i zvonik skradinske crkve. Bio je direktor modernih naprava u Dalmaciji. U drugoj polovici 18. st. počeli su izbijati sporovi zbog prava ličkog i primorskog blaga na Velebitu. Izradio je kartu koja je imala za cilj pokazati sporno područje s njegovim pašnjacima i državnim granicama. To je topografska karta mletačke strane južnog Velebita od Trstenice do izvora rijeke Zrmanje. Prema Markoviću (1993), težište prikaza usmjereno je na velebitsko nadgorje, gdje su se nalazili planinski pašnjaci. Kako su mletačke vlasti u Dalmaciji bile zainteresirane da se nastao spor riješi na pravedan način, on je označio tzv. Slobodnu zonu na Velebitu, gdje su obje zainteresirane strane imale slobodan pristup. S Melchiorijem i Lodovicom Furlanettom izradio je topografsku kartu Dalmacije objavljenu pod naslovom Nuova carta topografica della provinzia di Dalmazia, divisa ne suoi territorij. Prema Markoviću (1993), na njoj je obuhvaćen širi pojas morske obale od Nina do Boke kotorske s jadranskim otocima, a prema sjeveru vide se pogranični krajevi prema turskoj Bosni. Karta daje realnu sliku stanja poznavanja Dalmacije toga vremena. Iz nje proizlazi da do toga vremena nije izvedena jedinstvena topografska izmjera Dalmacije. To je bila prva veća tiskom objavljena karta Dalmacije iz druge polovice 18. st. i vrijedila je kao najbolja javna i službena karta Dalmacije sve do pada Mletačke Republike. Prema toj karti Maksimilian de Traux izradio je plan Makarske. Od 1789. do 1792. Zavoreo je boravio u dolini Neretve i proučavao močvare za opsežan plan izgradnje ribnjaka, ali taj se plan nije ostvario. Izradio je topografsku kartu Nina. Kartu je precrtao prema istom nacrtu javnog mjernika Andrije Crivelarija, usporedivši je s izvornikom koji se nalazio u Zadarskom arhivu. Po nalogu providura Dandola izradio je 1808. veliku topografsku kartu Solina. Umirovljen je 1818. Objelodanio je djelo Memoria statistica sulla Dalmazia u kojem je dao topografski opis Dalmacije, stanje kopnenih i pomorskih putova, poljodjelstva, stočarstva, ribarstva, trgovine, običaje stanovništva itd.

DJELA: Dissegno d'aviso della Montagna Morlacca dalli vertici al mare e fiume Zermagne, e dal Triplo Confine fino alla valle Tamnisca, 1:62 000. - Nuova carta topografica della provinzia di Dalmazia, divisa ne suoi territorij; papir na platnu, u bojama, 121,5×43,5 cm (koautori: Melchiori i L. Furlanetto). Venecija 1787. - Topografska karta Nina. 1793. - Velika topografska karta Solina, 221×60 cm. Pag 1808. - Memoria statistica sulla Dalmazia. Venecija 1821.

LIT.: K. Stošić: Galerija uglednih Šibenčana. Kačić, Šibenik 1936, str. 68. - R. V. Tooley: Tooley's Dictionary of Mapmakers. Map Collector Publications Limited, Tring, Hertfordshire, England 1979, str. 682. - I. Smoljan: Neretva. Klek, Zagreb 1988, str. 310-312, 338. - M. Marković: Descriptio Croatiae. Naprijed, Zagreb 1993, str. 287-288, 291. - D. Jurković: Karte i kartografi Šibenika i okolice, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - D. Magaš, S. Dokoza i S. Martinović: Hrvatska na zemljopisnim kartama od XVI. do XIX. stoljeća u Državnom arhivu u Zadru, katalog izložbe. Državni arhiv u Zadru, Zadar 1997. - M. Roglić: Hrvatski kartografi Makarskog primorja, doline Neretve, Pelješca i Korčule, diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998. - A. Duplančić: Knjiga o južnim granicama Dalmacije. Hrvatska obzorja 2000, 1, str. 228-234. - Popis karata i planova što se čuvaju u Državnom arhivu u Zadru.