Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

MEDAR, Mladen, arheolog i povjesničar umjetnosti (Bjelovar, 4. XII. 1951). Studij je završio na Filozofskom fakultetu u Zadru. Radio je u Povijesnom arhivu u Bjelovaru. Voditelj je knjižnice Gradskog muzeja u Bjelovaru. Suradnik je Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" u Zagrebu. Vanjski je suradnik na projektima Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Sudjelovao je na znanstvenim skupovima Hrvatskog arheološkog društva referatima iz arheologije: Sinj 1980, Koprivnica 1986. i Bjelovar 1996, a na prvom znanstvenom skupu održanom u Bjelovaru 1994. u povodu 120. obljetnice proglašenja Bjelovara slobodnim i kraljevskim gradom s temom iz povijesti. Na stručnim skupovima sudjelovao je u Zagrebu 1992. (Arheologija i obnova) te u Osijeku 1997. s temom iz povijesti bjelovarskog muzeja. Jedan je od petorice autora plana Bjelovara u mjerilu 1:10 000 iz 1993, gdje su na poleđini prikazane fotografije starih planova Bjelovara i dopunska karta županije u mjerilu 1:300 000. Jedan je od suradnika karte s vodičem Bjelovarsko-bilogorske županije iz 1994. Povjerenik je Državne uprave za zaštitu spomenika kulture Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Član je Hrvatskog arheološkog društva, počasni član Društva bibliotekara regije Bjelovar, član-radnik Matice hrvatske i član ECOVAST-a (European Council for the Village and Small Town - Europsko vijeće za sela i male gradove) sa sjedištem u Belgiji. Dobitnik je Spomen povelje u povodu 100. obljetnice Hrvatskog arheološkog društva, priznanja u povodu proglašenja počasnim članom Društva bibliotekara regije Bjelovar, povelje u povodu 40. obljetnice Gradskog muzeja u Bjelovaru, te javnog priznanja "Plaketa Tihomir Trnski" za izuzetan doprinos u obrazovnom, kulturnom i sportskom životu Bjelovarsko-bilogorske županije.

DJELA: Repertoar hrvatskih kazališta 1840-1860-1980 (koautor). Globus i JAZU, Zagreb 1990. - Registar arheoloških nalaza i nalazišta sjeverozapadne Hrvatske (koautor). Varaždin 1990, Bjelovar 1997. - Grad Bjelovar - središte Bjelovarsko-bilogorske županije u mjerilu 1:10 000 (koautori: M. Brletić, K. Ivanček, M. Jovičić, M. Šorgić). Fond za financiranje stambenih i komunalnih djelatnosti općine Bjelovar, 1993.

LIT.: R. Župan: Kartografija i kartografi u trokutu Bjelovar, Križevci, Koprivnica, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1999.