Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

PUŠIĆ, Borivoj, agronom (Vrgorac, 6. IV. 1916 - Zagreb, 15. XII. 1975). Realnu gimnaziju pohađao je u Zagrebu. Na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu diplomirao je 1940. Bio je na specijalizaciji u Pragu 1946, Indiji, Egiptu i Pakistanu 1955, te SAD-u 1957-58. Doktorirao je 1959. Po završetku studija zaposlio se na poljoprivrednom dobru Topolovac gdje je radio do 1941. Radio je u Ministarstvu poljoprivrede kao šef Odsjeka za melioracije 1945-47, kao načelnik Uprave za melioracije Savezne uprave ministarstva poljoprivrede 1947-49. Osnovao je Pedološki institut u Crnoj Gori gdje je radio 1949-51. Od 1951. do smrti radio je u Institutu za pedologiju i tehnologiju tla u Zagrebu. Bio je znanstveni savjetnik Instituta za pedologiju i poljoprivredne melioracije. Znanstveno-stručno je radio na poljoprivrednim melioracijama tala u Hrvatskoj. Izvodio je pedološka istraživanja i kartiranja za različite namjene. Radio je u Egiptu, Etijopiji, Jordanu i Libiji. Značajni su njegovi izvedbeni pokusni projekti koje je prvi osnovao u Hrvatskoj. To su stacionari tzv. pokusna polja detaljne odvodnje s navodnjavanjem - Jasinje, Vinkovci, Zadar, Mirna, Čepić, Botinec, Baštica. Objavio je brojne znanstvene, stručne radove, te projekte i ekspertize (više od 100 radova) na koje su se pozivali autori koji su objavljivali u Agronomskom glasniku.

DJELA: Tla poplavnog područja Krapine i smjernice za melioraciju i biljnu proizvodnju. Zagreb 1953. - Pedološka i melioraciona osnova pogona Baštica - PD Zadar. Zagreb 1960. - Potrošnja vode glavnih poljoprivrednih kultura u Slavoniji. Agronomski glasnik 1960, 5-6, str. 267-279. - Melioracija tla u sedmogodišnjem planu razvoja 1964-1970. Zavod za planiranje, Zagreb 1964. - Pedološko-melioraciona studija područja Sopot IPK Križevci. Zagreb 1966. - Opuzen ušće, I, II, III. dio, Pedološko-melioraciona studija. Zagreb 1968. - Pedološko-melioracione podloge za izgradnju i eksploataciju melioracionih objekata. Materijal za savjetovanje, Ljubljana 1968.

LIT.: I. Kovačević: In memoriam Borivoj Pušić. Agronomski glasnik 1975, 6, str. 683-686. - V. Nöthig: Kartografija i kartografi u Agronomskom glasniku, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998.