Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

CORONELLI, Vincenzo Maria (Corneille, Marc Vicent; Marco, Vicenzo), teolog, kozmograf, geograf, kartograf i izdavač (Venecija (Ravenna), 16. VIII. 1650 - Venecija, 9. XII. 1718). Od 1667. do 1671. učio je astronomiju kod Pietra Martire Rusca. Godine 1671. pristupio je franjevačkom redu i kao fratar minorita živio u mletačkom samostanu S. Marie Gloriose dei Frari u Veneciji. Studirao je teologiju i humanistiku u rimskom kolegiju S. Bonaventura, gdje je učio i Euklidovu geometriju. Doktorirao je u Rimu 1673. Za vrijeme boravka u Padovi, od 1674. do 1677. zajedno s grofom Francescom Damianijem istraživao je Euklidovu geometriju. Bavio se geografijom, poviješću, kartografijom, bakrorezom, izradom globusa i graditeljstvom. Na zahtjev vojvode Rannucia Farnese, 1678. izradio je prvi globus, odnosno veliki par rukom rađenih globusa. Godine 1680. izradio je dva globusa, jedan neba i jedan Zemlje te ih prezentirao Vojvodi od Parme. S novinarskim instinktom pratio je venecijanske vojne pohode ponovnog osvajanja posjeda u Jadranskom prostoru 1680-ih godina kao mogućnost za prvi veliki izdavački zamah. Od 1681. do prosinca 1683. boravio je u Parizu, a zatim se vratio u Veneciju u samostan koji mu je bio dom sve do smrti 1718. U samostanu je organizirao kartografsku radionicu u kojoj je izrađivao i objavljivao svoja djela. U razdoblju od 1683. do 1704. izradio je nekoliko globusa Zemlje i neba koji imaju oblik segmenata između 3 i 15 stopa u promjeru. Za Luja XIV. izradio je dva velika globusa, radijusa od 4 metra. Globusi su ostavili jak dojam ali su također izazvali i žestoke reakcije što je rezultiralo njihovim uništenjem. Provincijal Ugarske postao je 1685, a 1701. general svog reda. Za plodnu kartografsku djelatnost promoviran je od mletačkog senata 1685. u kozmografa Mletačke Republike s prihodom od 400 florina i privilegijom zaštite autorskih prava na 25 godina. U Veneciji je uživao veliki ugled i imao pristup u tajne arhive Mletačke Republike da bi došao do podataka za izradu svojih karata. Surađivao je s najpoznatijim geografima i izdavačima svoga vremena. Putovao je u London, Nizozemsku, Njemačku, Austriju, Ugarsku i Carigrad. Tijekom 17. st. Senj je bio čest objekt mjerničkog rada austrijskih i mletačkih kartografa. Osim Stiera, Weissa, Pieronia, Valvasora, izmjeru tog grada proveo je i Coronelli. Osim po objavljivanju brojnih, monumentalnih globusa Coronelli je poznat i po objavljivanju velikog broja karata koje su nastale kao rezultat široko zasnovanog, sustavnog prikupljanja podataka. Poznato je oko 400 (500) njegovih kartografskih radova. Pretpostavlja se da je Coronelli crtao sam svoje karte na bakrenoj ploči. Za različite publikacije višestruko je upotrebljavao svoje bakrene ploče. Godine 1685. (1686) objavio je dva djela o Moreji Conquiste della Republica in Dalmazia Epiro e Morea i Memorie istoriografiche del Regno di Morea e di Negroponte. Ta zbirka planova i veduta bila je uspješna tako da je objavljen veliki broj reizdanja i prijevoda na brojne jezike. Karte je izrađivao i za Pietra Valiera, koji je izabran za generalnog providura u Dalmaciji. U ljeto 1686. vratio se u Pariz da bi prikupio građu za svoj atlas Atlante Veneto. Značajan je njegov manji izolar jadranske i jonske obale s naslovom Mari, Golfi, Isole, Spiaggie, Porti, Citta, Fortezze ed altri Louoghi dell' Istria, Quarner, Dalmazia, Albania, Epiro e Livadia objavljen u Veneciji 1688. U tom izolaru ima dosta listova s kartama ili vedutama hrvatske obale ili primorskih mjesta. Primjerak se nalazi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Dubrovčani su prije nego je tiskao djelo, 1685. odlučili nagraditi ga s dvadeset cekina, ako u djelu objavi tekst i podatke o Dubrovačkoj Republici. U posebnom pismu su tražili da se podaci unesu u cijelosti bez izmjena i njihov izvještaj doslovno tiska u njegovoj knjizi. Priložili su mu geografsku kartu dubrovačke države. Coronelli je unio poslane podatke, pa je to prva sačuvana geografska karta na kojoj je područje Dubrovačke Republike dosta točno i pouzdano prikazano. Karta je objavljena u navedenom izdanju, ali i u drugim njegovim djelima s naslovom Stato di Ragusi, Bocca del Fiume Narenta, Isole di Lesina e Curzola nella Dalmatia posseduta Dalla Serenissima Republica di Venetia. Na njoj se vidi obalni pojas primorja od Makarske do Boke kotorske, a na moru svi veći jadranski otoci. U zaleđu primorja nazire se samo uzak pojas zemljišta, upravo onoliki koliko je potrebno da se obuhvati teritorij Dubrovačke Republike. Na toj karti ima mnogo zabilježenih imena naseljenih mjesta, luka, zaljeva, uvala i upravo je zbog toga vrijedan dokument za upoznavanje starije dubrovačke toponimije. Coronelli je priložio i grafički prikaz trase karavanskog puta od Dubrovnika do Carigrada Viaggio da Ragusi a Costantionopoli per la Bosna, Servia, e Romania. U tom izolaru nalazi se karta šire okolice Zadra Contando di Zara, Parte della Dalmatia. S obzirom na njezinu veličinu i mjerilo to je vrlo detaljna karta, pa se može smatrati prvom topografskom kartom toga područja. Na njoj se vidi obalni pojas od Nina do Murtera s čitavim zadarskim arhipelagom, a u kopnenom zaleđu zahvaćeno je zemljište sve do južne Like. U istom izolaru objavljene su karta Boke kotorske Disegno topografico del Canale di Cataro i karta ušća rijeke Neretve Corso del Fiume Narenta Dalla Citta di Ciclut fino al mare acquistata, Con altri Luoghi Dall Armi Venete. Na karti Neretve vide se stari rukavci delte Neretve i okolne velike močvare oko Opuzena i Metkovića. To je prva detaljnija karta toga dijela jadranske obale. Osim navedenih karata, Coronelli je objavio veći broj veduta ili panorama hrvatskih primorskih mjesta ili utvrda. U izolaru jadransko-jonske obale ima ukupno 68 takvih prikaza, među kojima su zastupljena mjesta kao Zadar, Novigrad, Zemunik, Karin, Nadin, Vrana, Knin, Drniš, Šibenik, Skradin, Split, Trogir, Sinj, Solin, Klis, Omiš, Starigrad, Zadvarje, Neretva, Opuzen, Čitluk, Gabela, Konjic, Dubrovnik, zatim otoci Hvar, Korčula i Vis. Istarski poluotok i kvarnerski otoci najbolje su prikazani na njegovoj karti Ristretto della Dalmazia Diuisa ne suoi Contadi o. 1:500 000 u 2 lista iz 1688. No, Istra je u cjelini preuzeta od Maginija dok su otoci Kvarnera iz drugog izvora, krivo orijentirani i nerazmjerni. Obilna toponimija, efektna kompozicija i umetnute povijesne bilješke ipak ne mogu sakriti izvjesnu površnost i netočnosti. Osim karata, Coronelli ima u svojim djelima i više veduta istarskih gradova, ali i one su prerade starijih uzora. Godine 1689. postao je lektor za geografiju. Ambiciozno je zamislio i ostvario enciklopedijsko djelo Biblioteca Universale u 13 velikih svezaka objavljenih od 1690. do 1701, od kojih prvih pet svezaka uglavnom sadrže geografske karte, a ostali planove gradova, luka i tvrđava i karte uz tekstove, vedute značajnih mjesta, razne povijesne i etnografske, pomorske i ratne scene kao i portrete plemićkih, kraljevskih i crkvenih osoba i znamenitih ljudi. Pored mnogo kompilacija i nekritične upotrebe tuđih karata, sastavljao je i originalne karte na osnovi novoprikupljenog gradiva. Područja Hrvatske i hrvatska obala Jadrana prikazani su na mnogim njegovim radovima koje su dalje preuzimali mnogi europski izdavači. Njegovo najveće kartografsko djelo je Atlante Veneto, atlas čiji je prvi svezak objavljen 1691, a drugi 1695. Jedan primjerak tog atlasa nalazi se u Univerzitetskoj knjižnici u Ljubljani. Drugi dio drugog sveska objavljen je 1696. pod naslovom Isolario dell'Atlante Veneto u kojem ima nekoliko karata hrvatskog područja. Primjerak se nalazi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U prvom svesku Atlante Veneto nalazi se njegova velika karta podunavskih zemalja Corso del Danubio da Vienna Sin' a Nicopoli e paesi Adiacenti. Ona obuhvaća šest atlasnih listova i može se prema želji sastaviti u posebnu kartu. Na njoj se u dosta krupnom mjerilu vide gotovo sve hrvatske zemlje. U istom svesku nalaze se karta Jadrana Golfo di Venezia i karta južnog primorja do ušća Bojane i Drima Corso delli Fiumi Drino e Boiana della Dalmatia. Karta Jadrana precrtana je iz najboljih ondašnjih pomorskih karata te može poslužiti kao primjer kako su mletački pomorci krajem 17. st. poznavali hrvatsku obalu i otoke. Na karti na kojoj se vidi južno jadransko primorje predočeni su i kopneni krajevi u zaleđu primorja. Na njoj se očituju velike razlike u poznavanju užeg pojasa primorja i zemalja u zaleđu. Ta karta sadrži povijesne bilješke vezane za pojedina mjesta ili mletačke utvrde na tom prostoru. U atlasu Isolario dell'Atlante Veneto nalazi se karta Ristretto della Damlazia, Diuisa né suoi Contandi, gia presentata alla Serenissima Republica di Venezia. Ta karta prikazuje jadransko primorje od Istre do ušća Bojane. Sastavljena je od dva atlasna lista, koji spojeni imaju veličinu 120×44 cm. Zbog takvog formata i krupnog mjerila na njoj se vidi gotovo sve što su Mlečani u ono doba znali o jadranskoj obali, primorskim naseljima, otocima, rijekama i reljefu zemljišta. Karta sliči Cantellijevu prikazu Dalmacije iz 1689. Bio je aktivan i kao kartograf ili ilustrator edicija u kojima su se veličale mletačke pobjede nad Turcima. U tim publikacijama ima također njegovih karata i planova na kojima se vide hrvatski krajevi. U Metropolitani se nalazi njegovo geografsko-povijesno djelo u njemačkom izdanju Historische und topographische beschreibung der Reiche Morea und Negroponte, a u zbirci karata Hrvatskog povijesnog muzeja karta Dalmacije objavljena u Parizu oko 1695. Za sveukupni Coronellijev doprinos poznavanju hrvatskih zemalja može se reći da je on bio usmjeren u prvom redu na hrvatsko primorsko područje. U Veneciji je 1680. (1684, 1693) osnovao prvo geografsko društvo Accademia Cosmographica degli Argonauti, jedno od najstarijih geografskih društava na svijetu. Namjera mu je bila da ono postane izdavačko društvo koje bi organiziralo distribuciju njegovih radova širom Europe.

DJELA: Miniature globes and large globes. 1683-1704. - Conquiste della Republica in Dalmazia, Epiro e Morea. Venecija 1685. (1686). - Memorie istoriografiche del Regno di Morea e Negroponte. Venecija 1685. (1686). - Le Royaume de Hongrie divisé en Haute et Basse Hongrie avec l'Esclavonie Subdivisées en leurs Comtez (koautor J. B. Nolin), 64,6×51cm. Pariz 1687. - Morea. 1687. - Viaggi. 1687. - Il Mediteraneo descritto. Venecija 1688. - Mari, Golfi, Isole, Spiaggie, Porti, Citta, Fortezze ed altri Louoghi dell' Istria, Quarner, Dalmazia, Albania, Epiro e Livadia. Venecija 1688, 1702, 1706. - Isole, citta e fortezze piu principali dell'Europa I, II. Venecija 1689. - Biblioteca Universale, 13 sv. 1690-1701. - Atlante Veneto, I. sv., Venecija 1691, II. sv., 1695. - Corso Geografico Universale. 1692-94. - Epitome Cosmografica. 1693. - Libro dei Globi. 1693. - Isolario dell' Atlante Veneto. Venecija 1696. - Portolano o Specchio del mare Mediteraneo. Venecija 1698. - Singalente di Venezia. 1716. - Effeti naturali delle acque. Venecija 1718.

LIT.: G. A. Škrivanić: Koronelijevi podaci o Dubrovačkoj Republici i o njegovoj izradi karte Republike. Istoriski časopis 1959, 9-10, str. 199-204. - L. Bagrow, R. A. Skelton: Meister der Kartographie. Safari Verlag, Berlin 1964, str. 479. - M. Marković: Razvitak kartografskih upoznavanja današnjih jugoslavenskih zemalja, Prvi dio, Od najstarijih vremena do kraja 17 stoljeća. Zavod za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1975. - Opća enciklopedija, sv. 2. Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1977. - R. V. Tooley: Tooley's Dictionary of Mapmakers. Map Collector Publications Limited, Tring, Hertfordshire, England 1979, str. 132. - L. Lago, C. Rossit: Descriptio Histriae. Trieste 1981, str. 186-191. - Dizionario biografico degli Italiani, sv. 29. Instituto della enciclopedia italiana, Rim 1983, str. 305-309. - V. Sphyroeras, A. Avramea, S. Asdrahas: Maps and map-makers of the Aegean (s grčkog preveli G. Cox i J. Solman). Olkos LTD, Atena 1985. - C. Moreland, D. Bannister: Antique Maps. Oxford 1986, str. 72. - A. Pandžić: Stare karte i atlasi Povijesnog muzeja Hrvatske, katalog izložbe. Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb 1987, str. 18-19, 78. - P. Lovrić: Opća kartografija. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1988, str. 204. - J. Lučić: O kartografiji u Dubrovačkoj Republici. Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU, Dubrovnik 1988, sv. 26, str. 125-133. - A. Pandžić: Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske, katalog izložbe. Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb 1988, str. 86-90. - M. Marković: Descriptio Croatiae. Naprijed, Zagreb 1993, str. 206-210. - Enciklopedija hrvatske umjetnosti, I. sv. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb 1995, str. 153. - M. Kozličić: Atlas - Kartografski spomenici Hrvatskoga Jadrana. AGM, Zagreb 1995, str. 231-282. - M. Mihovilović: Otok Hvar. Matica hrvatska, Zagreb 1995. - D. Jurković: Kartografija i kartografi Šibenika i okolice, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - A. Sošić: Kartografi Istre, magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996, str. 94-95. - D. Magaš, S. Dokoza i S. Martinović: Hrvatska na zemljopisnim kartama od XVI. do XIX. stoljeća u Državnom arhivu u Zadru, katalog izložbe. Državni arhiv u Zadru, Zadar 1997. - K. Borković: Kartografija Dubrovnika i okolice, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998. - M. Roglić: Hrvatski kartografi Makarskog primorja, doline Neretve, Pelješca i Korčule, diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998. - M. Šljivarić: Kartografija i kartografi u Metropolitanskoj biblioteci u Zagrebu, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998. - H. Wallis: Father Vincenzo Coronelli and Adriatic Sea, rukopis. Referat na skupu IMCoS-a (International Map Collectors' Society), Zagreb 1988.