Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

• BANOVAC, Branka
• BATISTA, Verigo
• BAUČIĆ, Stipe
• BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
• BIRIN, Igor
• BOCK, Fried
• BONIFACIO, NATALE
• BOUCAUT, Steffano
• BRAUT, Napolion
• CORONELLI, VINCENZO MARIA
• CVITANOVIĆ, Alfonso
• D'ADDA, Antonio
• D'EMILIJS, Luigi
• DOKOZA, Serdo
• FARIČIĆ, Josip
• FAVENTINI, Kuzma
• FEOLI, A
• FINCK, Josef
• FLODER, A
• FORTIS, Alberto
• FRANGEŠ, Stanislav
• FURLANETO, Lodovico
• GOLDNER, Milena
• GRAFF, Božidar
• GRANDIS, Antonio
• GRIMANI, Francesco
• HATZINGER
• HEINBUCHER
• HIRSCHMANN, Ruth
• JAKAŠA, Darije
• JUSTER, Giuseppe
• KALOGJERA, Ante
• KANZA, Antonio
• KISIĆ, Anica
• KLIMA
• KLOBUČARIĆ, Ivan
• KOZLIČIĆ, Mithad
• KRALJEV, Dragan
• KRIŽOVAN, Zvonimir
• LECHNER, R
• LEINWAND
• LEROTIĆ, Ivan
• LODOLI, Giovanni Battista
• LOVRIĆ, Paško
• LUČIĆ, Josip
• LUKAČEVIĆ, Nikola
• MAGAŠ, Damir
• MARKOVIĆ, Ante
• MARKOVIĆ, Mirko
• MARTINOVIĆ, Suzana
• MARTONITZ, Johann
• MATULOVICH, A.
• MEDAR, Mladen
• MELCHIORI
• MORTIER, Pierre
• MÜLLER, Antonio
• MÜLLER, Wilh(elm)
• MULJAČIĆ, Žarko
• NOVAK
• NOVAK, Ivo
• OBAD, Stijepo
• ODDI, Angielo
• PAAR, Ivan
• PANDŽIĆ, Ankica
• PAVLIČEVIĆ, Dragutin
• PEKOTA
• POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
• PROCHAZKA
• PUŠIĆ, Borivoj
• RACETIN, Filip
• REILLY, Franz Johann Joseph von
• REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
• ROSACCIO, Giuseppe
• ROTA-KOLUNIĆ, Martin
• SANTINI, Giuseppe
• SANTINI, Pietro
• SCHAUER, A.
• SCHILLING
• SINDIK, Ilija
• SMOLJAN, Zdravko
• ŠOŠTARIĆ, Kruno
• ŠTEFANAC, Slavko
• ŠULJIĆ, Leticija
• TABOROVIĆ
• TOPALOVIĆ, Duško 
• TRAUX, Maximilian
• VEKARIĆ, Nenad
• ZANCHI, Antonio de
• ZANNONI, ANDRIJA
• ZAVOREO, Franjo
• ŽUPAN, Robert
        

ŠTEFANAC, Slavko, geodet i kartograf (Slunj, 10. I. 1941). Maturirao je 1959. na Gimnaziji u Karlovcu. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1964. Radio je u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta 1966-78, Zavodu za katastar i geodetske poslove grada Zagreba 1978-89. Od 1989. ponovno radi u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta. Bio je tehnički rukovoditelj Zavoda za kartografiju 1996-97, a tu dužnost ponovno obavlja od 2000. Kao koautor ili suradnik radio je na raznim vrstama topografskih, preglednih i tematskih karata te planova gradova: prostorni plan grada Zagreba, prostorni plan Hrvatske u mjerilu 1:1 300 000 iz 1971. i 1987, zatim geološka karta Bosne, Kosova i Makedonije u mjerilu 1:200 000, turistička karta Istre, Kvarnera, Gorskog kotara u mjerilu 1:200 000, zrakoplovna karta u mjerilu 1:500 000, vegetacijska karta Hrvatske u mjerilu 1:100 000, auto karta Hrvatske u mjerilu 1:500 000, turistička karta Slavonije i Baranje u mjerilu 1:300 000, karta Zagreba u mjerilu 1:10 000, karta Zagreba u mjerilu 1:50 000, tematske karte u atlasu "The Times", tematske karte u atlasu "Za đaka i dom", karta otoka Raba u mjerilu 1:40 000, karta otoka Paga, karta Porečke rivijere u mjerilu 1:10 000. Sudjelovao je na znanstvenom projektu Kartografija i geoinformacijski sustavi od 1991. do 1995. Član je Hrvatskog geodetskog društva.

DJELA: Obrada i umnožavanje karata u sklopu razvojnih i provedbenih planova prostornog uređenja (koautor P. Lovrić). Savjetovanje Kartografija u prostornom planiranju, Ljubljana 1973. - Topografska karta Plitvičkih jezera 1:75 000 i tematska karta za publikaciju Nacionalni park Plitvička jezera. - Nacionalni park Plitvička jezera, izletničko-turistička karta u mjerilu 1:50 000. Nacionalni park Plitvička jezera, 1998. - Planovi gradova i naselja u raznim mjerilima: Biograd na moru, Lovran, Nova Gradiška, Novalja, Opatija, Osijek, Pag, Poreč, Rab, Rijeka, Rovinj, Slavonski Brod, Šibenik, Vrsar, Zadar, Zagreb, Zaprešić i dr. (koautor).

LIT.: D. Križanac: Kartografi Zavoda za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1985-1995, diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - A. Sošić: Kartografi Istre, magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. str. 154-155. - N. Novačić: Kartografija u katastru, diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1997. - R. Gutzmirtl: Hrvatski kartografi u istočnoj Slavoniji, diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998.