Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

LOVRIĆ, Paško, geodet i kartograf (Dubrovnik, 31. VIII. 1931 - Zagreb, 16. I. 1997). Maturirao je na gimnaziji u Osijeku 1950, a diplomirao na Geodetskom odjelu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1956. Doktorirao je u Bonnu 1972. tezom Beiträge zur Weiterentwicklung des Jugoslawischen Grundkartenwerkes. Boravio je četiri puta u Njemačkoj na stručnom i znanstvenom usavršavanju: tjedan dana na tečaju o sastavljanju karata u Niederdollendorfu (1962), tjedan dana na tečaju o graviranju izvornika karata u Niederdollendorfu (1964), tri mjeseca u Zemaljskom uredu za izmjeru Sjeverne Rajne-Vestfalije u Bonnu na izučavanju kartografskih metoda (1967), na Sveučilištu u Bonnu (Institut für Kartographie und Topographie der Rheinisch Friedrich-Wilhelms-Universität) kao stipendist Zaklade Alexander von Humboldt (1970/72). Nakon diplomiranja radio je kao volonter dva mjeseca u Zemaljskom uredu za izmjeru Bavarske u Münchenu 1956/57. Od 1958. radio je kao stručni suradnik u Zavodu za kartografiju i reprodukciju karata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Asistent za kolegije Topografije i Kartografije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu postao je 1959. Docent za iste kolegije postao je 1973, izvanredni profesor 1978. i redoviti profesor 1984. U trajno zvanje redovitog profesora izabran je 1996. Pročelnik Zavoda za kartografiju Geodetskog fakulteta bio je 1975-81, 1983-87. i 1991-97. Na Geodetskom fakultetu predavao je kolegije: Zemljišni oblici i topografski premjer 1973-75, Topografija 1975-97, Geodetsko crtanje 1977-97, Izrada i reprodukcija karata 1977-81, Kartografija I 1978-97, Kartografija II 1978-79, Kartografija IV 1979-97. Osim na Geodetskom fakultetu u Zagrebu predavao je i na Fakultetu za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju u Ljubljani 1973/74. i 1976/77, Građevinskom fakultetu u Sarajevu 1976/77, Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1979-82. i Agronomskom fakultetu u Zagrebu 1988-96. na kojem je predavao Tehničko crtanje s osnovama nacrtne geometrije 1992-96. Autor je osam skripata i koautor triju skripata za kolegije Topografije i Kartografije, te autor dva udžbenika. Pored redovne nastave bio je voditelj 72 diplomska rada i mentor u izradi 7 magistarskih radova i 2 doktorska rada. Usporedno s nastavnim radom aktivno je sudjelovao u realizaciji znanstvenih projekata temeljnih istraživanja na području geodezije, kartografskog prikazivanja prostora i prostornog uređenja, uloge kartografije u geoinformacijskim sustavima te izradi terminološkog rječnika i biografskog leksikona hrvatskih kartografa. Bio je voditelj znanstvenog zadatka Znanstvene osnove razvoja kartografije SR Hrvatske u sklopu projekta Temeljna istraživanja na području geodezije (voditelji: B. Borčić i P. Lovrić) 1976-80. U okviru projekta Prostorno uređenje, unapređenje i zaštita čovjekove okoline bio je voditelj zadatka Kartografska istraživanja prikaza prostora 1981-86. Sudjelovao je na znanstveno-stručnim projektima Hrvatski geodetski rječnik i Hrvatski kartografi. Kao autor ili koautor objavio je nekoliko radova u međunarodnim publikacijama i preko 30 radova u domaćim publikacijama razmatrajući široki krug kartografskih pitanja i problema od povijesnih tema i općih pitanja osnovnih kartografskih radova do problematike tematskih karata i raznih tehničkih i tehnoloških pojedinosti u svezi s izradom i reprodukcijom karata. Kao glavni urednik objavio je s koautorima ili suradnicima više od 90 topografskih i tematskih, najčešće turističkih, karata, planova gradova u mjerilima od 1:5000 do 1:300 000 pojedinih regija i nacionalnih parkova Hrvatske te više faksimila starih karata. Od 1953. do 1976. što sam, što u suradnji, ali najčešće kao voditelj izveo je 45 geodetskih i topografskih radova. Vrlo je aktivan bio u sudjelovanju na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu, jednako tako na stručnim savjetima i u strukovnim udrugama. Prevodio je s njemačkog jezika aktualnu, znanstvenu i stručnu literaturu. Autor je dvaju scenarija televizijskih emisija o topografskim kartama. Bio je recenzent knjiga, atlasa i kataloga kartografskih izložbi. Bio je glavni urednik velike kartografske izložbe održane 1994. u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu pod naslovom Zagreb na geodetsko-katastarskim zemljovidima i u zemljišnim knjigama. Bio je blagajnik 1959-61, tajnik 1964-65. i predsjednik 1973-75. Saveza geodetskih inženjera i geometara Hrvatske (SGIGH) te je 1973. proglašen zaslužnim članom SGIGH. Bio je član savjeta časopisa Geodetski list 1976-81, pročelnik Sekcije za kartografiju Hrvatskog geodetskog društva 1994-97, član Hrvatskog geodetskog društva, Njemačkog kartografskog društva i Hrvatske akademije tehničkih znanosti. Dobitnik je plakete Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1979. Za nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost, na prijedlog Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odlikovan je 1980. Ordenom zasluga za narod sa srebrenom zvijezdom, i dobitnik je Medalje Dies academicus Sveučilišta u Zagrebu 1989.

DJELA: Karte i planovi Zagreba, monografija. 1970. - Beiträge zur Weiterentwicklung des Jugoslawischen Grundkartenwerkes, disertacija. Institut für Kartographie und Topographie der Rheinischen Friedrich-Wilhems-Universität Bonn, 1972. - Praktična kartografija, umnoženi rukopis (koautor I. Kreiziger). 1973. - Naselja i njihov prikaz na kartama, umnoženi rukopis. 1974. - Topografija I, II, umnoženi rukopis. 1975. - Oblici i sredstva kartografskog izražavanja, umnoženi rukopis. 1976. - Tematska kartografija, umnoženi rukopis. 1977. - Praktična kartografija, umnoženi rukopis. 1977. - Višejezični kartografski rječnik (koautori: I. Kreiziger, B. Borčić i N. Frančula). Zagreb 1977. - Kartografija IV, umnoženi rukopis. 1982. - Topografija, umnoženi rukopis. 1982. - Kartografska reprodukcija. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1983, 1987. - Atributi znanosti i kartografija (na hrvatskom i slovenskom). 1986. - Opća kartografija. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1988. - Karta SR Hrvatske 1:300 000 (sa suradnicima). 1977. - Planovi gradova i naselja u raznim mjerilima: Barbat, Bjelovar, Čakovec, Daruvar, Delnice, Gospić, Ivanec, Jadranovo, Karlovac, Kaštela, Koprivnica, Makarska, Monsena, Novalja, Omiš, Osijek, Pag, Poreč, Požega, Rab, Rovinj, Senj, Slavonski Brod, Šibenik, Virovitica, Vrsar, Zabok, Zadar, Zagreb i Zaton, mnogi u više izdanja, npr. Osijek u šest, a Zagreb u osam različitih izdanja; karte nacionalnih parkova: Mljet, Paklenica, Risnjak, Vrh Medvednice; faksimili starih karata: Szemanove karte Zagrebačke biskupije iz 1825. i Zagrebačke županije iz 1836/42, karata Ivanca i okolice iz 1784, 1868, 1900, karte Zagreba iz 1784, Umgebung von Zagreb iz 1867, Fiume und Delnice iz 1914, Laas und Čabar iz 1914. i dr. (sa suradnicima). 1966-94.

LIT.: D. Jurković: Karte i kartografi Šibenika i okolice, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - D. Križanac: Kartografi Zavoda za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1985-1995, diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - B. Manojlović: Karte i kartografi Požege i okolice, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - V. Penović: Nastava geodezije i kartografije na Tehničkoj visokoj školi, Tehničkom, AGG i Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - A. Sošić: Kartografi Istre, magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - N. Frančula: Život i djelo prof. dr. sc. Paška Lovrića (1931-1997). Geodetski list 1997, 1, str. 5-12. - R. Gutzmirtl: Hrvatski kartografi u istočnoj Slavoniji, diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998. - M. Lapaine: Geodetsko crtanje u visokoškolskoj nastavi, u: M. Lapaine (ur.): Crtež u znanosti. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998, str. 191-202. - R. Župan: Kartografija i kartografi u trokutu Bjelovar, Križevci, Koprivnica, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1999.