Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

• BANOVAC, Branka
• BATISTA, Verigo
• BAUČIĆ, Stipe
• BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
• BIRIN, Igor
• BOCK, Fried
• BONIFACIO, NATALE
• BOUCAUT, Steffano
• BRAUT, Napolion
• CORONELLI, VINCENZO MARIA
• CVITANOVIĆ, Alfonso
• D'ADDA, Antonio
• D'EMILIJS, Luigi
• DOKOZA, Serdo
• FARIČIĆ, Josip
• FAVENTINI, Kuzma
• FEOLI, A
• FINCK, Josef
• FLODER, A
• FORTIS, Alberto
• FRANGEŠ, Stanislav
• FURLANETO, Lodovico
• GOLDNER, Milena
• GRAFF, Božidar
• GRANDIS, Antonio
• GRIMANI, Francesco
• HATZINGER
• HEINBUCHER
• HIRSCHMANN, Ruth
• JAKAŠA, Darije
• JUSTER, Giuseppe
• KALOGJERA, Ante
• KANZA, Antonio
• KISIĆ, Anica
• KLIMA
• KLOBUČARIĆ, Ivan
• KOZLIČIĆ, Mithad
• KRALJEV, Dragan
• KRIŽOVAN, Zvonimir
• LECHNER, R
• LEINWAND
• LEROTIĆ, Ivan
• LODOLI, Giovanni Battista
• LOVRIĆ, Paško
• LUČIĆ, Josip
• LUKAČEVIĆ, Nikola
• MAGAŠ, Damir
• MARKOVIĆ, Ante
• MARKOVIĆ, Mirko
• MARTINOVIĆ, Suzana
• MARTONITZ, Johann
• MATULOVICH, A.
• MEDAR, Mladen
• MELCHIORI
• MORTIER, Pierre
• MÜLLER, Antonio
• MÜLLER, Wilh(elm)
• MULJAČIĆ, Žarko
• NOVAK
• NOVAK, Ivo
• OBAD, Stijepo
• ODDI, Angielo
• PAAR, Ivan
• PANDŽIĆ, Ankica
• PAVLIČEVIĆ, Dragutin
• PEKOTA
• POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
• PROCHAZKA
• PUŠIĆ, Borivoj
• RACETIN, Filip
• REILLY, Franz Johann Joseph von
• REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
• ROSACCIO, Giuseppe
• ROTA-KOLUNIĆ, Martin
• SANTINI, Giuseppe
• SANTINI, Pietro
• SCHAUER, A.
• SCHILLING
• SINDIK, Ilija
• SMOLJAN, Zdravko
• ŠOŠTARIĆ, Kruno
• ŠTEFANAC, Slavko
• ŠULJIĆ, Leticija
• TABOROVIĆ
• TOPALOVIĆ, Duško 
• TRAUX, Maximilian
• VEKARIĆ, Nenad
• ZANCHI, Antonio de
• ZANNONI, ANDRIJA
• ZAVOREO, Franjo
• ŽUPAN, Robert
        

SINDIK, Ilija, povjesničar (Tivat, 11. VII. 1888 - Beograd, 5. I. 1958). Doktorirao je u Beču 1912. Bio je profesor u Zadru, Dubrovniku, Beogradu i Kikindi. Od 1945. bio je djelatnik Državnog arhiva u Beogradu, a od 1950. profesor na tamošnjem Filozofskom fakultetu. Istraživao je povijesnu geografiju i običaje Dubrovnika, Kotora i njihove okolice. Napisao je nekoliko članaka koji obrađuju karte na kojima su prikazana pojedina područja Hrvatske.

DJELA: Dubrovnik i okolina. Etnografski zbornik SA, 1926. - Koronelijeva karta Boke kotorske, Prilog istorijskoj kartografiji Balkanskog poluostrva. Glasnik Geografskog društva u Beogradu 1927, 13, str. 86-94. - Fiziografski elementi na starim kartama jugoslovenskih zemalja. Glasnik Geografskog društva u Beogradu 1930, 16, str. 122-139. - Dubrovačka Republika na kartama XVII vijeka. Zbornik iz dubrovačke prošlosti Milanu Rešetaru o 70-oj godišnjici života, prijatelji i učenici, Dubrovnik 1931, str. 281-288. - Stare karte jugoslovenskih zemalja I, Pojtingerova tabla i tipovi srednjovekovnih karata. Atlas Geografskog društva u Beogradu 1931, vol. 6. - Stare karte jugoslovenskih zemalja II, Karte iz doba renesanse. Atlas Geografskog društva u Beogradu 1932, vol. 8. - Verige, Tjesnac u Boki kotorskoj. Zgodovinski časopis 1952-53, 6-7, str. 515-521.

LIT.: Sindik, Ilija, u: A. Vujić (ur.): Hrvatski leksikon, II. sv. Naklada Leksikon, Zagreb 1997, str. 424.