Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

• BANOVAC, Branka
• BATISTA, Verigo
• BAUČIĆ, Stipe
• BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
• BIRIN, Igor
• BOCK, Fried
• BONIFACIO, NATALE
• BOUCAUT, Steffano
• BRAUT, Napolion
• CORONELLI, VINCENZO MARIA
• CVITANOVIĆ, Alfonso
• D'ADDA, Antonio
• D'EMILIJS, Luigi
• DOKOZA, Serdo
• FARIČIĆ, Josip
• FAVENTINI, Kuzma
• FEOLI, A
• FINCK, Josef
• FLODER, A
• FORTIS, Alberto
• FRANGEŠ, Stanislav
• FURLANETO, Lodovico
• GOLDNER, Milena
• GRAFF, Božidar
• GRANDIS, Antonio
• GRIMANI, Francesco
• HATZINGER
• HEINBUCHER
• HIRSCHMANN, Ruth
• JAKAŠA, Darije
• JUSTER, Giuseppe
• KALOGJERA, Ante
• KANZA, Antonio
• KISIĆ, Anica
• KLIMA
• KLOBUČARIĆ, Ivan
• KOZLIČIĆ, Mithad
• KRALJEV, Dragan
• KRIŽOVAN, Zvonimir
• LECHNER, R
• LEINWAND
• LEROTIĆ, Ivan
• LODOLI, Giovanni Battista
• LOVRIĆ, Paško
• LUČIĆ, Josip
• LUKAČEVIĆ, Nikola
• MAGAŠ, Damir
• MARKOVIĆ, Ante
• MARKOVIĆ, Mirko
• MARTINOVIĆ, Suzana
• MARTONITZ, Johann
• MATULOVICH, A.
• MEDAR, Mladen
• MELCHIORI
• MORTIER, Pierre
• MÜLLER, Antonio
• MÜLLER, Wilh(elm)
• MULJAČIĆ, Žarko
• NOVAK
• NOVAK, Ivo
• OBAD, Stijepo
• ODDI, Angielo
• PAAR, Ivan
• PANDŽIĆ, Ankica
• PAVLIČEVIĆ, Dragutin
• PEKOTA
• POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
• PROCHAZKA
• PUŠIĆ, Borivoj
• RACETIN, Filip
• REILLY, Franz Johann Joseph von
• REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
• ROSACCIO, Giuseppe
• ROTA-KOLUNIĆ, Martin
• SANTINI, Giuseppe
• SANTINI, Pietro
• SCHAUER, A.
• SCHILLING
• SINDIK, Ilija
• SMOLJAN, Zdravko
• ŠOŠTARIĆ, Kruno
• ŠTEFANAC, Slavko
• ŠULJIĆ, Leticija
• TABOROVIĆ
• TOPALOVIĆ, Duško 
• TRAUX, Maximilian
• VEKARIĆ, Nenad
• ZANCHI, Antonio de
• ZANNONI, ANDRIJA
• ZAVOREO, Franjo
• ŽUPAN, Robert
        

GRIMANI, Francesco. Od 1754. do 1756. (1757) bio je generalni providur za Dalmaciju. U tom razdoblju izrađivane su tzv. Grimanijeve mape čija je vrijednost bila između ostalog, u tome što su od najsitnijih detalja opisivale pojedine granice sela i većih naselja, pa su te mape često bile presudne u raznim sporovima, pa čak i kada bi odstupale od uobičajenih katastarskih planova. Godine 1756. podnio je Senatu prijedlog zakona "o razdiobi slobodnog zemljišta i njezine podjele obiteljima prebjeglim s turskog područja, kao i domaćim siromašnim i zaslužnim obiteljima". Taj je zakon detaljno predvidio čitav postupak podjele, kao i ostale preporuke o unapređenju poljodjelstva. Većina starijih nacrta je po nalogu providura Grimanija 1756. revidirana, kako bi se mogle upotrijebiti u provedbi njegovog agrarnog zakona. U Državnom arhivu u Zadru nalaze se Grimanijeve mape za područja općina Benkovca, Brača, Biograda, Drniša, Herceg-Novoga, Imotskog, Kotora, Makarske, Obrovca, Omiša, Metkovića, Paga, Sinja, Splita, Šibenika, Trogira, Vrgorca, Vrlike i Zadra.

LIT.: S. Piplović (ur.): Blago Hrvatske iz Arhiva mapa za Istru i Dalmaciju, katalog izložbe. Historijski arhiv, Split 1992, str. 19. - B. Ungarov: Agrarni odnosi na području Dalmacije tijekom mletačke vladavine s posebnim osvrtom na Grimanijev agrarni zakon i Grimanijeve mape. Geodetski list 1992, 3, str. 379-387.