Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

MAGAŠ, Damir, geograf (Metković, 15. I. 1953). Osnovnu školu i gimaziju završio je u Zadru. Diplomirao je 1975. na Geografskom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 1985. na poslijediplomskom studiju Urbanizam i prostorno planiranje na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta Zagrebu, a doktorirao 1992. na PMF-u u Zagrebu. Od 1976. do 1993. bio je zaposlen u Zavodu za urbanizam u Zadru gdje je do 1984. obavljao poslove prostornog planera, a nakon toga rukovodio izradom prostornih planova i studija. Za znanstvenog asistenta izabran je 1991, docenta 1993, a izvanrednog profesora 1997. Sveučilišnu djelatnost započeo je 1992. na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je na Odsjeku za razrednu nastavu i predškolski odgoj biran za voditelja kolegija Zemljopis I (1992-98) i Zemljopis II (Hrvatska) (1993-98). Godine 1994. utemeljio je Odsjek za geografiju na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje predaje kolegije Regionalna geografija (Afrika), Regionalna geografija (Hrvatska) i Urbana geografija. U ak. god. 1995/96. gostovao je kao predavač na Departement de Géographie, Universite d'Angers u Francuskoj. Od 1997. vodi i Geografski (diplomski) seminar na studiju geografije, a od 1999. kao vanjski suradnik sudjeluje na poslijediplomskom studiju Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja pri Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu, gdje od 2000. godine vodi Uvod u prostorno planiranje. Na poslijediplomskom studiju Povijest pomorstva na Filozofskom fakultetu u Zadru predaje kolegije Jadran kao veza kontinenata i Pomorska geografija Jadrana od 1999. Bio je predstojnik Odsjeka za geografiju 1994-99, Zavoda za povijesne znanosti, klasičnu filologiju i geografiju 1997-2000. Od 1997. prodekan je na Filozofskom fakultetu u Zadru, a za dekana je imenovan 2000. godine. Od 2002. godine privremeni je rektor Sveučilišta u Zadru. Osim na Filozofskom fakultetu u Zadru, aktivan je predavač u Hrvatskom geografskom društvu Zadar, na brojnim javnim tribinama i seminarima za nastavnike srednjih i osnovnih škola. Organizirao je preko četrdeset znanstvenih i stručnih predavanja pri Društvu. Dugogodišnji je vanjski suradnik Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. U razdoblju od 1991. do 1996. sudjelovao je na dva znanstvena projekta Naseljenost zadarsko-kninskog otočja i Procesi urbane transformacije u području Jadrana. Od 1996. voditelj je znanstvenog projekta Geografske osnove razvoja malih hrvatskih otoka. Voditelj je oko 40 diplomskih radova. Mentor je i komentor magistranada i doktoranada u zemlji i inozemstvu (Pariz-Sorbonne). Pripremio je posjete i pozvao veći broj predavača na Odsjek za geografiju Filozofskog fakulteta i Hrvatskog geografskog društva u Zadru, s programima za studente ili javnost. Organizator je terenskih nastava i mnogih radnih aktivnosti Odsjeka i Fakulteta, a sudjelovao je i u obavljanju terenske nastave studenata i nastavnika Geografskog odsjeka PMF-a u Zagrebu, Oddelka za geografijo Filozofskog fakulteta iz Ljubljane. Bavi se povijesno-geografskim istraživanjima šireg zadarskog prostora (Zadar, Biograd, Novigrad i Novigradsko more, Nadin, Posedarje, Privlaka, otoci: Vir, Molat, Pag, Pašman, Dugi otok itd.), ali i šire (Kaštela, Hrvatska). Objavio je oko 100 radova (znanstvenih i stručnih radova, srednjoškolskih udžbenika, priručnika iz zavičajne nastave za osnovne škole i monografija). Sudjelovao je na većem broju međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Koautor je izložbe i kataloga Hrvatska na zemljopisnim kartama od XVI. do XIX. stoljeća u Državnom arhivu u Zadru. Kao planer, više je godina vodio izradu prostornih planova, studija i stručnih elaborata. Radio je na izradi Prostornog plana općine Zadar i Prostornog plana otoka Ugljana 1976-78, surađivao je na izradi Prostornog plana Zajednice općina Split 1980-82, vodio je Prostorni plan SR Hrvatske 1987-89, Prostorni plan N.P. "Paklenica" 1984-85, Prostorni plan Dugog otoka, Rave i Zvernica 1984, Reviziju prostornog plana općine Biograd 1985, Prostorne planove otoka Pašmana i Vrgade i Prostorni plan parka prirode "Telašćica" 1988-90, Osnove prostornog uređenja za bivše općine Benkovac, Biograd, Obrovac i Zadar 1992-93. Kao vanjski suradnik sudjelovao je na izradi Prostornog plana Zadarske županije 1997-2000. Bio je voditelj i koordinator studija o utjecaju na okoliš, izradio je nekoliko elaborata pri izradi provedbenih planova na zadarskom, biogradskom i trogirskom području, sudjelovao je na brojnim stručnim elaboratima i projektima. Angažirajući se na širenju i opremanju Odsjeka za geografiju u Zadru nabavio je oko 1200 naslova knjiga, atlasa i časopisa iz područja geografije i utemeljio čitaonicu i kartografsku zbirku. Godine 1996. utemeljio je časopis Geoadria u Zadru čiji je glavni urednik. Član je uredništva časopisa Kroatischer Adria od 1998. Honorarni član Poglavarstva Zadarske-županije za prostorno uređenje bio je 1993-97, a od 2001. godine za znanost i školstvo. Član je Hrvatskog geografskog društva od 1971, a predsjednik Hrvatskog geografskog društva Zadar od 1995. te član Suda časti Hrvatskog kartografskog društva od 2001. godine. Dobitnik je Rektorove nagrade 1972.

DJELA: Zadar i okolni krajevi, priručnik za III. razred osnovne škole (koautor V. Uranija, karte je izradio B. Šarotar). Školska knjiga, Zagreb 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990. - Otok Sestrunj u zadarskom arhipelagu (koautor A. R. Filipi). Zadar 1983. - Prostorni razvoj Zadra iza II. svjetskog rata, magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 1985. - Historijsko-geografske osnove urbanog razvoja Nina i problemi njegove suvremene valorizacije, s 1 kartom, disertacija. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 1992. - Zemljopis 8 (Hrvatska), udžbenik za IV. razred gimnazije (koautor V. Rogić). Školska knjiga, Zagreb 1994, 1995, 1996, 1998, 1999. - Zadarsko kninska županija, priručnik za zavičajnu nastavu (karte su izradili I. Bertić i B. Babić). Školska knjiga, Zagreb 1995. - Zadarska županija, priručnik za zavičajnu nastavu (karte su izradili I. Bertić i B. Babić). Školska knjiga, Zagreb 1997. - Povijesno-zemljopisne osnove razvoja Nina i problemi njegove suvremene valorizacije. Zavod za povijesne znanosti HAZU, Zadar 1995. - Županija zadarsko-kninska, s kartama. Zadar 1996. - Hrvatska na zemljopisnim kartama od XVI. do XIX. stoljeća u Državnom arhivu u Zadru, katalog izložbe (koautori: S. Dokoza i S. Martinović). Državni arhiv u Zadru, Zadar 1997. - Zadarska županija. Školska knjiga, Zagreb 1997. - Osnove geografije Hrvatske, interna skripta. Filozofski fakultet, Odsjek za geografiju, Zadar 1998. - Vinjerac. Zavod za povijesne znanosti HAZU i Hrvatsko geografsko društvo, Zadar 1999. - Osnovna prirodno-geografska obilježja otoka Rave u zadarskom arhipelagu (koautor J. Faričić), sa 6 kartografskih prikaza. Geoadria 1999, 4, str. 33-60. - Osnovna prirodno-geografska obilježja otoka Premude u zadarskom arhipelagu (koautori: M. Surić i J. Faričić), s 5 kartografskih prikaza. Geoadria 1999, 4, str. 61-88. - Geografija 4 (Hrvatska), udžbenik za IV. razred gimnazije (koautori: D. Feletar, T. Jelić i Z. Milić). NK "Dr. Feletar", Zagreb 2000. - Geografske osnove razvitka otoka Ugljana (koautor J. Faričić). Geoadria 2000, 5, str. 49-92.
LIT.: Magaš, Damir, u: A. Vujić (ur.): Hrvatski leksikon, II. sv. Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb 1997, str. 51. - D. Magaš: Vinjerac. Zavod za povijesne znanosti HAZU, Zadar 1999. - V. V. Rogić: Četvrt stoljeća uspješnog geografskog rada, Damir Magaš. Geoadria 2001, 6, str. 181-190.