Index
ImpresumUvodKatalogKartografiSponzoriPrijeHomePoslije

 BANOVAC, Branka
 BATISTA, Verigo
BAUČIĆ, Stipe
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, 
  CHARLES FRANÇOIS
BIRIN, Igor
 BOCK, Fried
 BONIFACIO, NATALE
 BOUCAUT, Steffano
BRAUT, Napolion
CORONELLI, VINCENZO MARIA
CVITANOVIĆ, Alfonso
D'ADDA, Antonio
D'EMILIJS, Luigi
DOKOZA, Serdo
FARIČIĆ, Josip
FAVENTINI, Kuzma
FEOLI, A
 FINCK, Josef
 FLODER, A
 FORTIS, Alberto
 FRANGEŠ, Stanislav
FURLANETO, Lodovico
 GOLDNER, Milena
 GRAFF, Božidar
 GRANDIS, Antonio
 GRIMANI, Francesco
 HATZINGER
 HEINBUCHER
 HIRSCHMANN, Ruth
 JAKAŠA, Darije
 JUSTER, Giuseppe
 KALOGJERA, Ante
 KANZA, Antonio
 KISIĆ, Anica
 KLIMA
 KLOBUČARIĆ, Ivan
 KOZLIČIĆ, Mithad
 KRALJEV, Dragan
 KRIŽOVAN, Zvonimir
 LECHNER, R
 LEINWAND
 LEROTIĆ, Ivan
LODOLI, Giovanni Battista
LOVRIĆ, Paško
 LUČIĆ, Josip
 LUKAČEVIĆ, Nikola
 MAGAŠ, Damir
 MARKOVIĆ, Ante
 MARKOVIĆ, Mirko
 MARTINOVIĆ, Suzana
 MARTONITZ, Johann
 MATULOVICH, A.
 MEDAR, Mladen
 MELCHIORI
 MORTIER, Pierre
 MÜLLER, Antonio
 MÜLLER, Wilh(elm)
 MULJAČIĆ, Žarko
 NOVAK
 NOVAK, Ivo
 OBAD, Stijepo
 ODDI, Angielo
 PAAR, Ivan
 PANDŽIĆ, Ankica
 PAVLIČEVIĆ, Dragutin
 PEKOTA
 POSLONČEC-PETRIĆ, Vesna
 PROCHAZKA
 PUŠIĆ, Borivoj
 RACETIN, Filip
 REILLY, Franz Johann Joseph von
 REIS, Piri (Hadji Muhyiddin Piri)
 ROSACCIO, Giuseppe
 ROTA-KOLUNIĆ, Martin
 SANTINI, Giuseppe
 SANTINI, Pietro
 SCHAUER, A.
 SCHILLING
 SINDIK, Ilija
 SMOLJAN, Zdravko
 ŠOŠTARIĆ, Kruno
 ŠTEFANAC, Slavko
ŠULJIĆ, Leticija
 TABOROVIĆ
 TOPALOVIĆ, Duško 
 TRAUX, Maximilian
 VEKARIĆ, Nenad
 ZANCHI, Antonio de
 ZANNONI, ANDRIJA
 ZAVOREO, Franjo ŽUPAN, Robert
        

ROSACCIO, Giuseppe (Gioseppo), liječnik, putopisac, geograf, kozmograf i kartograf (Pordenone, 1530 - 1603 (1620)). Studirao je filozofiju, medicinu i pravo na Sveučilištu u Padovi. Nakon položenih propisanih ispita postao je laureat. Želio se zaposliti, ali se za njega u Pordenoneu nije našlo posla. Odlučio je zato promijeniti sredinu i potražiti posao u drevnom gradiću Tricesimu, poznatom još iz rimskih vremena. Prema Lirutiju, Rosaccio je u Tricesimu živio 1552. obavljajući tu ne samo liječničku službu, nego i druge gradske službe. U Padovi je studirao i pravo, te mu je tako na osnovi toga u Tricesimu povjereno mjesto suca u građanskim parnicama. Lirutiju je također pošlo za rukom naći u sudskim spisima za godinu 1561. i 1575. Rosaccioa na položaju kao "Vicecapitano della Gestaldia". Plod njegovog dugog i bogatog života i rada 40-tak je što većih što manjih djela. Od značajnijih djela su Viaggio da Venetia a Constantinopoli per mare e per terra iz 1574. te djelo Al Sereniss. Cosmo Gran Principe di Toscana, Il viaggio per Mare, e per Terra di Constantinopoli, e di tera Santa iz 1601. Osim izdanja iz 1574. biografi navode izdanja iz 1598, 1601, 1604, 1606. Sva su izdanja ilustrirana bakroreznim ilustracijama, vedutama gradova, otoka, tvrđava i sl., s time da u svim izdanjima nije jednak broj tih bakroreza (kreće se od 72-76). Te ilustracije danas se smatraju najvećom vrijednošću njegovih djela, te predstavljaju najstarije i najobuhvatnije grafičke prikaze hrvatskih krajeva i gradova. U izdanju iz 1606. nalaze se karte Istre, otoka Raba, Paga, Hvara, Korčule, karte Splita i Trogira, vedute Rovinja, Pule, Osora, Šibenika, Skradina, Klisa, zatim planovi Zadra i Dubrovnika. Autor bakroreza u svim izdanjima nije isti. Tako je autor bakroreza iz 1574. Marco Sadeler, potomak stare belgijske bakrorezačke obitelji, a bakroreze za izdanja iz 1598. i 1606. priredio je mletački bakrorezac Giacomo Franco. Djelo Viaggio kartografski i jezgrovito priopćuje temeljne informacije o putnom pravcu Venecija - Dubrovnik (morem) i Dubrovnik - Istambul (kopnom) odnosno, Venecija - Istambul morskim putem. U uvodnom dijelu knjige nalazi se opis morsko-kopnenog puta preko Dubrovnika, a u nastavku se potanko govori jedino o morskom putu. U knjizi se nalazi karta istočnog Mediterana na kojoj je prikazan zadani pomorski put pričem su navedene samo one geografske točke koje su u ostatku kartografskog materijala ili u pratećem tekstu podrobnije elaborirane. Kroz cijelo djelo donosi kartografske prikaze (vedute, planove, karte) i kraće tekstove koji podrobnije opisuju plovidbeno područje. Uz kartografske radove dao je i sadražajni opis plovidbenog puta na poleđini objavljenih karata.

DJELA: Viaggio da Venetia a Constantinopoli per mare e per terra. Venecija 1574, 1598, 1601, 1604, 1606. - Karta Istre. 1589. - Il Mondo, mali atlas. 1594. - Al Sereniss. Cosmo Gran Principe di Toscana, Il viaggio per Mare, e per Terra di Constantinopoli, e di tera Santa. Venecija 1601. - Karta Italije, 4 lista. 1609.

LIT.: M. Marković: Studij predodžbe fizičko-geografskih elemenata na kartama jugoslavenskih zemalja od najstarijih vremena do kraja 17. stoljeća, disertacija. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1964. - M. Goldner i N. Lukačević: Zemljopisne karte i atlasi do 1900. godine u fondu Naučne biblioteke u Zadru, katalog izložbe. Naučna biblioteka Zadar, Zadar 1989. - M. Marković: Descriptio Croatiae. Naprijed, Zagreb 1993, str. 129-130. - M. Kozličić: Atlas - Kartografski spomenici Hrvatskog Jadrana. AGM, Zagreb 1995, str. 202-212. - K. Čvrljak: Znameniti putnici u Skradinu i na Krki. Šibenik 1996, str. 73-79. - D. Jurković: Karte i kartografi Šibenika i okolice, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1996. - K. Borković: Kartografija Dubrovnika i okolice, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998. - B. Pamić: Kartografija i kartografi u Puli, seminarski rad. Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet, 1998.